Na úvodní stránku Helples fóra? Na úvodní stránku Helples fóra? www.helples.cz
 
Vítáme nového hosta Hledání | Aktivní témata | Přihlásit se

Předváděcí akce : strašák mnohých seniorů! Možnosti
HARIS
#1 Odesláno : Monday, August 23, 2010 5:07:56 PM
Kategorie: Moderátor1
Moderátor1: Moderátor1
Skupiny: Moderátoři

Členem od: 4/24/2009
Zpráv: 112
Bydliště: Praha 8, V Mezihoří 15

Jsou některá města, která své občany varuje před těmito nekalými obchodními praktikami. Není jim lhostejné, že lidé přicházejí o peníze a že jsou podvedeni. Jedním z takových je Obecní živnostenský úřad v Neratovicích. Na svých stránkách před těmito akcemi varuje nejen své občany, ale zprávu posílají i jiným obcím.

Obecní živnostenský úřad v Neratovicích varuje!

Dostali jste už někdy do poštovní schránky leták, který Vás lákal na báječnou a poutavou prezentaci novinek nejen pro domácnost a dalších úsporných výrobků od světových výrobců, která se konala v sále místního Domu kultury případně sále kina? Hlavní věcí, která na první pohled nehraje, je cena vstupného, případně u některých firem „zájezdu“, pohybuje se od 20 – 200 Kč. Do ní je většinou zahrnuta cesta autobusem, dárky pro manželské páry, dárek pro dámy, dárek pro pány a samozřejmě občerstvení zdarma. Zde si však i dítě umí spočítat, že za shora uvedenou sumu si v dnešní době nekoupí většinou ani jednu z výše uvedených služeb (nepočítaje náklady dané firmy na mzdy průvodců apod.).

Obecní živnostenský úřad se velice často potýká s prosbami o pomoc od spotřebitelů, kteří se nechali zlákat na prezentacích koupí toho „nejbáječnějšího produktu“, jak sami prodejci často tvrdí. Od r. 2008 již těchto stížností doputovalo na naši adresu 16, vždy se týkají problémů se zakoupením zboží na těchto prodejních akcích a vždy je píší senioři a řada z nich je velice smutná a alarmující.

Pro ně jsou tyto akce také cíleně zaměřeny – mají více volného času, rádi se „podívají mezi lidi“, jsou snadno manipulovatelní a protože je mnohdy již trápí různé zdravotní problémy, jsou lákáni na různé masážní a relaxační pomůcky. Zároveň jsou jim nabízeny nejčastěji deky, domácí spotřebiče a nádobí.

Mnohé předváděcí akce můžeme bez okolků označit za „vymývání mozků“, na kterých prodejci nezřídka porušují zákon a nerespektují pravidla dobrých mravů – slibují výhru, která ale není pravou výhrou, ale jen jakousi přislíbenou slevou, lákají je na dárky, které jim ne vždy dají, nutí je vypínat mobilní telefony, kontrolují občanské průkazy.

Nejčastější jsou chyby v kupní smlouvě, v níž chybějí důležité povinné údaje. Například platí část hotově a zbytek na splátky, podepíší smlouvu, kde není uvedena výše a počet splátek. Kupující pak vůbec nevědí, jakou konečnou cenu zaplatí. Mnohdy také podepíší lidé smlouvu, ve které je napsáno, že si sjednali návštěvu a dodání zboží domů. V takovém případě ztrácejí možnost do 14 dnů od smlouvy odstoupit. Obvykle to bývá ve smlouvě napsáno úplně tím nejmenším písmem, které skoro nejde přečíst.

Na co si tedy dávat pozor!!!!!!

Uzavření smlouvy ve stálé provozovně.

Občanský zákoník poskytuje spotřebitelům možnost odstoupení od smlouvy v případě, že smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání (restaurace, salonky hotelů, podomní prodej, kulturní sály apod.) Toto právo mohou spotřebitelé uplatnit do 14 dní. Velký pozor si i přesto musí dát na různé dodatky ve smlouvě. Především jde o dodatek, že si spotřebitel pozval prodejce na dané místo (nejčastěji domů), za účelem uzavření nákupu. Pokud je totiž uvedeno, že ano (nebo podobně formulováno), toto právo spotřebiteli zaniká! Prodejci tento dodatek moc dobře znají a velmi často jej používají. Při případném střetu je pak dokazování opaku spotřebitelem velmi náročné. Další věc, na kterou by si měli dát spotřebitelé pozor je cíl prezentace. Pokud je totiž cílem zájezdu prodejna prodávajícího, pak právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakýchkoliv sankcí rovněž nemá.

Kvalita výrobků

Ačkoli je kvalita jakéhokoli produktu velmi relativní pojem, měla by alespoň přibližně odpovídat ceně. Na předváděcích akcích se spotřebitelé nezřídka setkávají s produkty, které jsou jim nabízeny za ceny i o 1000% dražší! Na místě však tuto skutečnost poznají jen velmi obtížně. Obrátila se na nás např. jedna seniorka, která si na jedné prezentaci zakoupila sadu nerezových hrnců za cca 35 000 Kč, přičemž její syn o den později na internetu zjistil, že sada identické kvality je dostupná v obchodech za částku okolo 5 000,- Kč. Horší bývají případy, kdy obrovsky drahé produkty jsou jen „šmejdy“, které se při prvním použití zničí. Ač je v tomto případě spotřebitel v právu, může být uplatnění reklamace velmi obtížné.

Pravidlo pouze pro manželské páry

Účast na některých prezentacích je umožněna jen manželským či spolu žijícím párům. Jindy zase je jejich účast zvýhodněna hodnotnějším darem. Firmy přesně vědí, proč se snaží přilákat na akci oba manžele. Spotřebitel je tak připraven o možnost využití velmi silného argumentu, že o takto vysoké investici nemůže rozhodnout sám bez partnera. Navíc na ženy více působí emoce, kterým jsou prezentace nabité.

Já jsem Vaše osobní asistentka pro tuto prezentaci

Na některých prezentacích, zejména dražších produktů je pro každý pár vyhrazena osobní asistentka, která se mu po celou dobu věnuje. Jedním z jejích úkolů někdy bývá udržet spotřebitele či pár na vlně příjemných emocí po celou dobu prezentace a všechny kritické otázky rozumu rychle uchlácholit. Dalším úkolem bývá často cíleně znemožnit spotřebiteli si v klidu prostudovat smlouvu a vše si rozmyslet.

Dlouhá a hlasitá prezentace

Vydá-li se spotřebitel na celodenní reklamní zájezd na atraktivní místo s inzerovaným krátkým představením výrobků, nemůže očekávat, že prezentace bude tak hodinku a následně se bude moci jít věnovat vysněnému cíli cesty. V praxi se již na cestě tam zastaví na mnohahodinové prezentaci a spotřebitel tak nemá šanci prezentaci uniknout.

Druhým aspektem velké délky prezentace je i neblahá skutečnost, že se únavou otupí přirozená kritičnost spotřebitele (délka prezentace, její hlasitost, skutečnost, že prodejci nechají spotřebitele vyhládnout apod.), a ten je pak mnohem svolnější souhlasit s čímkoli.

Sliby při prezentaci výrobků či služby.

Při prezentacích výrobků a služeb se prodávající často uchylují k příslibům určitých vlastností výrobků a služeb, i když vědí, že je produkt nemá. Vychází z toho, že kupující nebude trvat na zahrnutí těchto ustanovení do kupní smlouvy a tím bude vše, co bylo jenom řečeno, neprokazatelné. Rozhodne-li se spotřebitel pro koupi nějakého výrobků z určitého důvodu, měl by vždy pevně trvat na zapsání tohoto důvodu do kupní smlouvy.

Nekoupením tohoto výrobků ohrožujete zdraví i svých blízkých

Řada prezentačních akcí je postavena na šíření obav o vlastní zdraví spotřebitele či jeho blízkých. Jedině zakoupením „zázračného“ produktu firmy předejdou všem alergiím již v zárodku, prodlouží si život nebo se stane něco jiného pozitivního podle řady slibů prodávajících. Tento trik využívá toho, že prakticky každý by chtěl být na tomto světě co nejdéle, ať už osobně nebo prostřednictvím svých potomků. Spotřebitel by však měl dávat přednost vyjádřením skutečných odborníků na základě jejich novinových článků i publikací před tvrzeními prodávajícího, jehož jediným cílem je prodat nabízené zboží skutečně za každou cenu.

Agenti mezi účastníky

Prezentační akce jsou obvykle požádány pro široký okruh anonymního publika. Ukázalo se, že právě tohoto jsou prodejci schopni dobře využít. V publiku mají nezřídka kdy své placené nebo drobnými dárky obdarované agenty – účastníky zájezdu – kteří napomáhají obchodníkům při prezentaci zboží. Např. tím, že z publika pokládají „objednané“ dotazy, které vhodným způsobem podtrhnou přesvědčivost a důvěryhodnost samotné prodejní akce, nebo se mohou hlásit jako první zájemci o nabízený produkt, čímž „ulehčí“ ostatním zákazníkům rozhodování a někdy také pomohou mezi nimi vyvolat paniku, je-li zboží nedostatek (často předstíraný).

Jen dnes s výraznou slevou a dárkem

Prodávající se někdy snaží dosáhnout rozhodnutí spotřebitele na místě poskytujícím mimořádné slevy nebo hodnotného dárku. Spotřebitel by však měl v takovém případě hned zbystřit pozornost a nabídku odmítnout. Korektní prodávající dá spotřebiteli čas na rozmyšlenou. A z předraženého zboží či služby není problém poskytovat i výrazné „mimořádné“ slevy a přidávat dárky, jejichž skutečná cena je mnohdy sporná.

Odvolávky na slavné osobnosti.

Další obvyklou fintou jsou odvolávky na slavné osoby. Při odvolávkách na odborné autority se někdy prodávající uchylují i k tomu, že produkt podpoří uvedením vyjádření nějaké osobnosti, i když se k dané problematice vůbec nevyjadřovala. Někdy si prodávající neváhají ani vymyslet odborníka, který „podpoří“ prodej jejich produktu – „slavný americký lékař James White, nositel Nobelovy ceny, se vyjádřil, že přístroj je jediným skutečným lékem na rakovinu, se kterým se setkal.“

Po tomto shrnutí charakteristiky probíhajících prodejních akcí bych si na závěr dovolila citovat z dopisu jedné stěžovatelky:

„ Jsem vážně nemocná, stará osoba, jsem po operaci srdce a mám velké potíže s očima, na psaní velmi špatně vidím, míhají se mi řádky a písmena, takže musím psát na etapy. Dosud mám v živé paměti tu chvilku u stolečku (po skončení akce) s paní ………, za chvilku došel i její manžel. Já jsem jasně a rezolutně odmítla jakýkoliv nákup spotřebičů s tím, že nic kupovat nechci a nebudu, načež mě oba dva začali přesvědčovat o výhodě a praktičnosti a jednoduché a snadné manipulaci, stále to všecko vychvalovali a doporučovali, až mi to bylo hodně trapné. Načež mi p. (jméno podnikatele) nabídl, že mě zaveze autem do spořitelny, kde si mohu peníze vybrat, nemám-li doma celou částku peněz (12000 Kč), anebo mi bylo nabídnuto po částkách splácení ceny. Prostě oba (jméno podnikatelů) byli doslova neodbytní, až mi to bylo hodně trapné, takže jsem jim tu smlouvu podepsala, což jsem neměla dělat, ale už se to stalo. Já ty spotřebiče vůbec nepotřebuji a nechci, protože mi bylo vše doslova vnuceno, a to nevhodným způsobem.

Jsem věřící žena a jsem přesvědčena o tom, že Pán Bůh nějakým způsobem potrestá každého člověka, který se dopustil špatné věci a nečestného jednání. To se pan (jméno podnikatele) nestydí ani sám před sebou a svou rodinou, že se mnou tak nečestně a špatně jednal? Ještě si dovolím zde uvést jednu zmínku a můj názor. A sice: je možné a pravděpodobně jisté, že manželé (jména podnikatelů) bydlí přímo v Neratovicích a Vy je oba třeba dobře znáte, takže víte o koho se to v daném případě jedná a Vy jakožto živnostenský úřad je nemůžete patřičně potrestat za jejich jednání a chování, které je přímo trestuhodné? Proč je nemůžete potrestat???? Vážená paní Skopalová, omlouvám se za tento dopis adresovaný přímo Vám. Nevěděla jsem na koho jiného se mám obrátit s touto stížností. Prosím Vás poraďte mi, co mám nyní dělat, abych dostala své peníze zpět.“ Tolik z citace dopisu paní stěžovatelky, které bych touto cestou ještě chtěla říci (již ne v té oficiální písemné podobě, která již mezi námi proběhla, ale jako žena ženě) …. ano vážená paní, máte naprostou pravdu, oba podnikatele a jejich podnikatelskou genealogii znám, dokonce se na jejich byt dívám ze své kanceláře. Velice se za jejich chování, jako podnikatelů, stydím a omlouvám, je mi osobně upřímně líto, jak se obohacují právě na úkor osob, které mají tak malé možnosti se bránit a oberou je touto cestou o jejich poslední úspory (jak jste také ve své stížnosti uvedla). Musím však konstatovat, že těchto podnikatelských „hyen“ je velmi malé množství a ve své praxi se spíše setkávám s těmi, kteří se opravdu snaží něco vyrábět, poskytovat služby a slušnou cestou prodávat.

U obou podnikatelských subjektů proběhlo několik kontrol živnostenského úřadu, bohužel se nepodařilo prokázat porušení zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Zároveň byl každý z těchto podnětů postoupen k prošetření oblastnímu inspektorátu České obchodní inspekce – závěr obou kontrolních orgánů byl stejný – celá záležitost se dá řešit jedině soudní cestou.

A proto na závěr:

Je vždy třeba své finanční prostředky investovat s čistou hlavou a bez jakýchkoli nátlaků. Nezapomeňte, že Váš podpis vyjadřuje souhlas s danými ustanoveními a má obrovskou váhu. Nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte nebo si nepřečtete.

Danuše Skopalová vedoucí obecního živnostenského úřadu Neratovice
Uživatelé, kteří si prohlížejí toto téma
Guest
Změnit fórum  
V tomto fóru nemůžete iniciovat nová témata.
V tomto fóru nemůžete na témata odpovídat.
V tomto fóru nemůžete své zprávy mazat.
V tomto fóru nemůžete své zprávy editovat.
V tomto fóru nemůžete iniciovat průzkumy mínění.
V tomto fóru nemůžete hlasovat v průzkumech mínění.

Helples Theme by Michal Hrstka
verze YAF 1.9.3 RC2 | YAF © 2003-2008, Yet Another Forum.NET
Tato stránka byla vytvořena v 0.099 sekundách.
 
   
Děkujeme, že jste navštivili naše stránky.