||>Nervová onemocnění>Alzheimer - zařízení>  
 
   

 

    

Alzheimer - zařízení ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Nervová onemocnění/Alzheimer - zařízení/  
počet nalezených záznamů: 92
1  Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Dukla
kontakt
Popis služeb: Jedno až čtyřlůžkové pokoje. Popis plateb: Za stravu 110,- Kč/den, za ubytování 115,-/ 125,-/ 135,- Kč na den (více, dvou, jedno lůžkový pokoj), úhrada za péči ve výši přiznaného . . .   Kontaktní informace
2  Domov pro seniory Kociánka, p.o.
kontakt
Popis služeb: Uživateli je poskytována nepřetržitá ošetřovatelská péče. Každému uživateli je vytvořen plán ošetřovatelské péče a plán sociální služby poskytovaná služba vychází z potřeb a osobních . . .   Kontaktní informace
3 Agentura sester domácí péče IVAS
kontakt
Jaké služby IVAS poskytuje? Veškerá základní ošetřovatelská péče: kontrola zdravotního stavu - měření krevního tlaku, cukru apod. podávání injekčních a neinjekčních léků (inzulin, na bole . . .   Kontaktní informace
4 Alzheimerforum
kontakt
Poruchy chování ve stáří, zapomínání. Příčiny a léčba. Pomoc a informace, podpora rodinných pečovatelů. Informace o možnostech pomoci při péči o nemocné, omezení stresu pečovatelů. Internetová svépomo . . .   Kontaktní informace
5 Ambulance pro poruchy paměti
kontakt
Specializovaná ambulance zaměřená na poruchy paměti a kognitivních funkcí. Doporučení od praktického lékaře vítáno.
hrazeno pojišťovnoutelefonické objednávání na uvedeném čísleNeurologická . . .  
Kontaktní informace
6 Ambulantní centrum pro ACH - Ambulance MUDr. Rýce
kontakt
Soukromá psychiatrická ambulance, testy kognitivních funkcí. Není nutné doporučení od praktického lékaře.
dle ceníku na www stránkách; paušální částka za 1 návštěvu 1 750,- KčPsychiatrická péče . . .  
Kontaktní informace
7 Centrum pro kognitivní poruchy při 1.neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně
kontakt
Specializované neurologické ambulance se zaměřením na diagnostiku kognitivní poruchy/ demence, péče o pacienty s kognitivním deficitem charakteru mírné kognitivní poruchy a počínající, mírné až středn . . .   Kontaktní informace
8 Česká alzheimerovská společnost
kontakt
  Kontaktní informace
9 Denní centrum pro lidi postižené demencí - Vážka- BYSTŘANY
kontakt
kapacita DD – 197 obyvatel denní centrum pro klienty s demencí – kapacita 12 míst v provozu: všední dny od 7:00-19:00 hod   Kontaktní informace
10 Denní centrum pro lidi postižené demencí - Vážka- CENTRÁLA ČALS – PRAHA
kontakt
Posláním denního centra je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, při výrazně snížené soběstačnosti zejména v instrumentálních aktivitách denního života a počínající nesoběstačnosti v zákl . . .   Kontaktní informace
11 Denní centrum pro lidi postižené demencí - Vážka- Diakonie ČCE – středisko v Brně
kontakt
činnost: poradenská linka, osobní konzultace (po objednání), svépomocné skupiny, pečovatelská služba centrum denních služeb pro dospělé se zdravotním postižením a osoby s demencí – kapacita 10 míst . . .   Kontaktní informace
12 Denní centrum pro lidi postižené demencí - Vážka- Diakonie ČCE – středisko v Brně
kontakt
činnost: poradenská linka, osobní konzultace (po objednání), svépomocné skupiny, pečovatelská služba centrum denních služeb pro dospělé se zdravotním postižením a osoby s demencí – kapacita 10 míst . . .   Kontaktní informace
13 Diakonie CČE - středisko v Sobotíně - Vážka
kontakt
Celoroční ústavní péče - včetně rehabilitace, ergoterapie a dalších služeb, oddělení pro seniory s demencí; denní stacionář pro seniory s demencí; přechodné pobyty do délky tří měsíců - pro starobní n . . .   Kontaktní informace
14 Diakonie ČCE - Středisko Blanka - Domovinka
kontakt
Komplexní sociální a zdravotní zařízení pro seniory s 32 lůžky. Dalších 8 lůžek je typu Vážka - to znamená specielně vybavebé pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Klienti jsou přijímáni pro krátkodobé . . .   Kontaktní informace
15 Domov diakonie ČCE - Vážka
kontakt
Uzavřené oddělení Vážka pro klienty s demencí na dlouhodobý pobyt (pro klienty z Královéhradeckého kraje). Jeden pokoj je vyčleněn na pobyt krátkodobý (místo trvalého pobytu klienta nerozhoduje).
3 . . .  
Kontaktní informace
16 Domov důchodců
kontakt
Domov důchodců pro klienty z celé Prahy, zajišťuje stravu, lékařský dohled, přítomnost sester 24 hod denně. Oddělení pro zdravé klienty a oddělení se zvýšenou péčí (pomoc s hygienou, oblékáním).
po . . .  
Kontaktní informace
17 Domov důchodců
kontakt
Zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy - žádost může podat zájemce s trvalým bydlištěm v Praze. Čekací doba pro chodící klienty je cca 5 let, klienti se zvýšenou péčí (i ACH) čekají asi 2 roky; klient . . .   Kontaktní informace
18 Domov důchodců
kontakt
komplexní služby
měsíčníPéče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
19 Domov důchodců
kontakt
Svým klientům, přijatým převážně na celoroční pobyt, poskytujeme komplexní péči, včetně možnosti uplatnit se v kulturní a zájmové činnosti. Specializované oddělení pro klienty s demencí. O přijetí do . . .   Kontaktní informace
20 Domov důchodců
kontakt
Popis služeb: Služba (domov se zvláštním režimem § 50 zák. č. 108/06 Sb.) je určena pro osoby ve věku 50 a více let se sníženou soběstačností způsobenou duševním onemocněním, zejména stařeckou, Alzh . . .   Kontaktní informace
21 Domov důchodců
kontakt
V domově je každý den přítomen ošetřující lékař. Pro pacienty s demencí je zřízeno oddělení Vážka, kde je 22 lůžek. V domově je zřízena poradenská linka pomoci pro pacienty trpící Alzheimerovou chorob . . .   Kontaktní informace
22 Domov důchodců - gerontopsychiatrické oddělění
kontakt
Gerontopsychiatrické oddělení je součástí ošetřovatelského oddělení, podmínkou přijetí je důchodový věk, klienti jsou přijímáni z celé České republiky.
dle vyhlášky, výpočet z výše důchoduO při . . .  
Kontaktní informace
23 Domov důchodců - oddělení pro klienty s demencí
kontakt
1 oddělení pro trpící demencí o kapacitě 31 míst, celková kapacita domova je 215 míst.
podle vyhlášky + příplatek 30%, protože je to nadstandartní zařízeníPřijímají hlavně z Hranic, za ostatní . . .  
Kontaktní informace
24 Domov důchodců - SPPD
kontakt
Část domova důchodců se zaměřením na problematiku demencí, 8 lůžek pro seniory s demencí.
Péče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
25 Domov důchodců - uzavřené oddělení
kontakt
Uzavřené oddělení pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Jeden jednolůžkový a čtyři dvoulůžkové pokoje. Přednostně jsou přijímáni zájemci z Pardubického kraje. Je možné přijmout klienta i na přechodný po . . .   Kontaktní informace
26 Domov důchodců - uzavřené oddělení
kontakt
Lůžkové zařízení pro seniory a klienty s invalidním důchodem. Základní a specializovaná ošetřovatelská péče o klienty, včetně klientů s Alzheimerovou chorobou a péče o klienty s chronickými psychózami . . .   Kontaktní informace
27 Domov důchodců - uzavřené oddělení
kontakt
Nachází se zde uzavřené oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou.
jednolůžkový pokoj 5 670 Kč, dvoulůžkový pokoj 5 280 Kč, více lůžkový pokoj 5 010 Kččekací doba je 4-5 měsíců, jsou přijím . . .  
Kontaktní informace
28 Domov důchodců - Vážka
kontakt
Plarba je od 5 814,-Kč a je odlišena podle počtu lůžek na pokoji.
Žádost o umístění je možno vyzvednout v Domově důchodců v Bystřanech, na Obecním úřadu v Bystřanech, na Magistrátu města Teplic a n . . .  
Kontaktní informace
29 Domov důchodců Filipov - uzavřené oddělení
kontakt
Třílůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový. V Domově působí Seniorband - rytmické hry se zpěvem. Klienti přijímáni z celého Ústeckého a Libereckého kraje, přednost mají klienti z Jiříkova, Rumburka a Varns . . .   Kontaktní informace
30 Domov důchodců Jablonecké Paseky
kontakt
Klasický domov důchodců, přednostně přijímají klienty z Libereckého kraje. Krátkodobé pobyty po předchozí domluvě a podle možností DD.
podle vyhlášky (asi 5 800,- Kč měsíčně za dvoulůžkový pokoj)\ . . .  
Kontaktní informace
31 Domov důchodců Liberec - chráněné oddělení
kontakt
V domově jsou dvě chráněná oddělení se zvýšenou sociální péčí s celkem 35 místy pro klienty na celoroční pobyty. Domov není zdravotnické zařízení, proto nemůžeme přijímat klienty, jejichž zdravotní st . . .   Kontaktní informace
32 Domov důchodců Libina, příspěvková organizace
kontakt
1 ošetřovatelské oddělení pro klienty s demencí, 1 oddělení pro pohyblivé
podle vyhlášky25 klientů - ošetřovatelské oddělení, 48 klientů - odd. pro pohyblivéPéče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
33 Domov důchodců Ludmila
kontakt
Péče o pacienty s demencí   Kontaktní informace
34 Domov důchodců Přelouč - uzavřené oddělení
kontakt
Uzavřené oddělení pro seniory, kteří potřebují nepřetržitou péči. Aktivizační programy, ergoterapie. O přijetí rozhoduje krajský úřad Pardubického kraje.
dle vyhlášky  
Kontaktní informace
35 Domov důchodců Roudnice n. Labem - uzavřené oddělení
kontakt
Čtyři dvoulůžkové bez sociálního zařízení a 3 jednolůžkové se sociálním zařízením.
Cena do 8000,- Kč za měsíc.Klienti z celé republiky.Péče o pacienty  
Kontaktní informace
36 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace - oddělení pro klienty s demencí
kontakt
Specializované oddělení pro klienty trpící demencí s kapacitou 32 míst. Celková kapacita domova je 250 míst.
podle vyhláškyPéče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
37 Domov důchodců Velké Březno - Vážka
kontakt
Máme u nás zřízeno specializované oddělení, kde pečuje odborně vyškolený personál o klienty nemocné Alzheimerovou chorobou.
trvalý pobyt od 5 297,- Kč do 6 069,- Kč za měsícSoučástí žádosti o u . . .  
Kontaktní informace
38 Domov odpočinku ve stáří - Vážka
kontakt
Přechodné a trvalé pobyty pro seniory. Žádost o přijetí ke stažení na webových stránkách.
310,- až 339,- Kč/den pro přechodný pobyt; 6 980,- až 7 640,- Kč/měsíc pro trvalý pobytKrátkodobé pobyt . . .  
Kontaktní informace
39 Domov pokojného stáří blahosl. Hroznaty
kontakt
Domov na  "rodinném principu ", vhodný pro klienty u nichž již nepostačuje nebo není možná stacionární péče nebo ošetřovatelská a pečovatelská služba. O klienty pečují pečovatelky nepřetržitě v denn . . .   Kontaktní informace
40 Domov pro mne
kontakt
Od června 2007 zahajujeme provoz nového projektu Osobní asistence. Nová služba osobní asistence bude poskytována lidem s tělesným postižením v jejich domácím prostředí na území města Brna. Původně . . .   Kontaktní informace
41 Domov pro seniory Sloupnice
kontakt
Popis služeb: Klienti jsou ubytováni v jedno až šestilůžkových pokojích. Koupelny, sprchy a sociální zařízení jsou společné na koncích chodeb. Klientům je podáváno pět jídel denně. Strava je připrav . . .   Kontaktní informace
42 Domov seniorů
kontakt
Pouze krátkodobé pobyty od 1 týdne do 3 měsíců, zejména pro obyvatele Prahy 2, ergoterapie, poslechy hudby.
290 Kč/dendemence pouze mírné, ne agresivníKrátkodobé  
Kontaktní informace
43 Dotek o.p.s.
kontakt
Radomíra Pečeňová mob: 604 851 544
Respitní pobytová péče pro seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence s kapacitou 8 míst. Respitní péče v domácnosti. Jídelna přístupná pro senior . . .  
Kontaktní informace
44 Dům domácí péče Samopše
kontakt
327 321 922 (10 - 16 hod) - ředitelka
Celý areál slouží jako nestátní sociální zařízení s ambulantní zdravotní péčí a celoročním lůžkovým provozem starým lidem. Je určen pro přechodné i dlouhod . . .  
Kontaktní informace
45 Dům seniorů Liberec – Františkov,p.o.
kontakt
Popis služeb: Poskytujeme ubytování v jedno nebo dvoulůžkových pokojích, celodenní stravování a sociální služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka. Na přímé péči s . . .   Kontaktní informace
46 Evangelický domov v Libici nad Cidlinou
kontakt
Zařízení typu komunitního Domov důchodců s dobrou ergoterapií, denní stacionář, respitní péče, poradenská linka 8 – 17h, pečovatelská služba, chráněné bydlení pro psychotiky (10 míst). Pobočka České a . . .   Kontaktní informace
47 FN Motol, neurologická klinika II LF UK
kontakt
Diagnostika a léčba Alzheimerovy choroby a jiných demencí se zaměřením na časná stadia. Doporučení praktického lékaře není nutné. Objednávejte se telefonicky.
Neurologická péče  
Kontaktní informace
48 Geriatrické centrum Krajské nemocnice Pardubice
kontakt
Akutní a následná zdravotní péče.
akutní i následnou zdravotní péči u pacientů i s Alzheimerovou demencí hradí pojišťovnaKrátkodobé pobytyPéče o pacienty s demencíOsobní konzultace  
Kontaktní informace
49 Geriatrické odd. Všeobecné fakultní nemocnice
kontakt
Geriatrická a ošetřovatelská lůžka pro pacienty VFN, např. z chirurgie, z psychiatrie, z ortopedie. Pokud je místo, berou i klienty odjinud. Pobyty jsou na 1 měsíc na geriatrickém lůžku a 3 měsíce na . . .   Kontaktní informace
50 Gerontologické centrum
kontakt
  Kontaktní informace
51 Charita Hranice
kontakt
Osobní asistenční služba Osobní asistenční služba je terénní sociální službou poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, . . .   Kontaktní informace
52 Charita Svaté rodiny Luhačovice
kontakt
Komu naši péči poskytujeme * Soběstačným i nesoběstačným seniorům z Luhačovic a okolních obcí, se zhoršeným zdravotním stavem či zdravotním postižením v důsledku vyššího věku, s poruchami soběs . . .   Kontaktní informace
53 Krajská nemocnice - oddělení geriatrie a následné péče (LDN) - specializované oddělení
kontakt
recepce nemocnice 485 311 111, ČALS Mgr. Lucie Franců 485 313 207
Diagnostika, trénování paměti, psychoaktivační metody (arteterapie, kanisterapie…)Péče o pacienty s demencíPoradenská l . . .  
Kontaktní informace
54 LADARA s.r.o. - Agentura domácí zdravotní péče
kontakt
Místo poskytované sociální služby je vlastní sociální prostředí uživatele. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocn . . .   Kontaktní informace
55 LDN - Nemocnice Chrudim - gerontopsychiatrie
kontakt
Uzavřené oddělení pro seniory, kteří potřebují nepřetržitou péči.
Krátkodobé pobytyPéče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
56 LDN Podřipská nemocnice s poliklinikou - Vážka
kontakt
Vážka - lůžkové oddělení pro klienty s demencí, krátkodobý pobyt. Telefonická help-linka, osobní konzultace, svépomocné skupiny. Pobočka České alzheimerovské společnosti.
http://www.pnsp.cz/?cmd=ss . . .  
Kontaktní informace
57 Letokruhy, o.s.
kontakt
Sdružení zaměřené na pečující o seniory, zvlášť o nemocné Alzheimerovou nemocí. Kontaktní místo ČALS. Domov důchodců Liptál, respitní péče, denní stacionář.
Péče o pacienty s demencíRespitní pé . . .  
Kontaktní informace
58 Loucký mlýn
kontakt
608 555 551-poradna
V budově Louckého mlýna je poskytována ošetřovatelská péče klientům s Alzheimerovým onemocněním a ostatními typy demencí. Ubytování je realizováno v dvoulůžkových pokojích s . . .  
Kontaktní informace
59 M.Blatoňová, SANCO ošetřovatelská péče
kontakt
Rezidenční zařízení typu Vážka slouží účelům zdravotně -sociálním, je určeno k specializované ošetřovatelské péči především pro lidi postižené Alzheimerovou nemocí a jinými typy nesoběstačnosti. Jedná . . .   Kontaktní informace
60 M.Blatoňová, SANCO ošetřovatelská péče - Domeček
kontakt
Rezidenční pobyt pro klienty s onemocňení Alzheimerova typu se zachovanou hybností. Arteterapie, reminiscenční terapie, pravidelné cvičení, trénink paměti, kanisterapie, ergoterapie. Vhodné pro mladší . . .   Kontaktní informace
61 Neurologické oddělení Nemocnice s poliklinikou
kontakt
Popis služeb: Na oddělení je od ledna 2007 v provozu Ambulance pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, tedy včetně demencí, zejména pak Alzheimerovy choroby. V péči amulance jsou . . .   Kontaktní informace
62 Občanské sdružení Pamatováček ČALS Olomouc
kontakt
Popis služeb: Help linka, konzultace, respitní péče, svépomocné skupiny, neurologická a psychiatrická ambulance, mohou poskytnout krátkodobý pobyt v nemocnici v Berouně pro 1-2 klienty s demencí.   Kontaktní informace
63 Pension Celina
kontakt
Soukromý Pension Celina se nachází v moderní vile s terasou a zahradou s výhledem do nerušeného, klidného a zdravého prostředí. Nízký počet maximálně pěti klientů nám umožňuje vytvořit rodinné prostře . . .   Kontaktní informace
64 Penzion domova důchodců
kontakt
Zařízení sociální péče zřízené Magistrátem hlavního města Rrahy. Byty: dvě místnosti, předsíň, koupelna se sprchovým koutem, WC, lodžie, v přízemí zahrádka. Další péče: možnost zakoupení obědů sedm dn . . .   Kontaktní informace
65 Pobočka ČALS v Olomouci - neurologicko-geriatrický ústav
kontakt
Help linka, konzultace, respitní péče, svépomocné skupiny, neurologická a psychiatrická ambulance, mohou poskytnout krátkodobý pobyt v nemocnici v Berouně pro 1-2 klienty s demencí.
neurolog., psyc . . .  
Kontaktní informace
66 Poradna pro rodinné příslušníky klientů s Alzheimerovou chorobou
kontakt
Poradna slouží jako konzultační středisko pro všechny, kteří mají se svými rodinnými příslušníky problémy zejména v oblasti demence.
Konzultační hodiny v pondělí 13-17 hod., nejlépe po tel. objedná . . .  
Kontaktní informace
67 Prácheňské sanatorium Písek
kontakt
Nabízíme vám komplexní ošetřovatelskou péči včetně ubytování a stravování 24 hodin denně, 365 dní v roce. Péče je určena především starým nebo dlouhodobě nemocným , jejichž zdravotní stav je stabilizo . . .   Kontaktní informace
68 Psychiatrická ambulance-Kutná Hora
kontakt
Popis služeb: Ordinace ve středu a čtvrtek po předchozím telefonickém objednání. Psychiatrická péče, péče o pacienty s demencí, akupunktura.. Poznámky: V pondělí a pátek ordinace v Mělníce (vi . . .   Kontaktní informace
69 Psychiatrická léčebna
kontakt
Stabilizace pacienta před umístěním do ústavu sociální péče nebo domů
péči hradí pojišťovna, některý materiál (pleny) hradí klientPsychiatrická péčeKrátkodobé pobytyPéče o pacienty s de . . .  
Kontaktní informace
70 Psychiatrická léčebna - gerontologické odd.
kontakt
Zdravotnické služby, gerontopsychiatrické poruchy
Psychiatrická péčePéče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
71 Psychiatrická léčebna Bohnice
kontakt
Psychiatrická péče
Péče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
72 Psychiatrická léčebna Dobřany
kontakt
Psychiatrická péče
Péče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
73 Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
kontakt
Primariát se skládá ze 3 oddělení, která poskytují převážně péči o nemocné starší šedesátipěti let. Z psychiatrického hlediska se jedná většinou o hospitalizované pro organické duševní poruchy - převá . . .   Kontaktní informace
74 Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
kontakt
Oddělení jsou určena pro pacienty nad 65 let věku, nejčastěji jsou zde hospitalizováni pacienti s poruchami paměti, nálady, s poruchami obsahu myšlení a poruchami vnímání.
Psychiatrická péčePéč . . .  
Kontaktní informace
75 Psychiatrická léčebna Jihlava
kontakt
V současné době léčebna pracuje s kapacitou 600 lůžek na 17 odděleních, zajišťuje lůžkovou péči pro šest okresů - Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, Jindřichův Hradec a Tábor. Poskytujeme ja . . .   Kontaktní informace
76 Psychiatrická léčebna Kosmonosy
kontakt
Gerontopsychiatrické mužské a ženské oddělení.
Psychiatrická péčePéče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
77 Psychiatrická léčebna Šternberk
kontakt
  Kontaktní informace
78 Psychiatrická léčebna v Kroměříži
kontakt
Gerontopsychiatrické oddělení, nespecializuje se na Alzheimerovu chorobu. Hospitalizace po dobu trvání léčebného důvodu, akutní stavy zmatenosti. Léčebna neřeší sociální problémy.
péči hradí pojiš . . .  
Kontaktní informace
79 Psychiatrické sanatorium
kontakt
Ambulantní psychiatrické zařízení, nespecializují se na demence
státníPsychiatrická péčePéče o pacienty s demencíOsobní konzultace  
Kontaktní informace
80 SANATORIUM TOPAS
kontakt
Mobil:
+420 774 140 459+420 608 974 820Email:al.kucera@sanatorium-topas.cz sesterna@sanatorium-topas.cz kancelar@sanatorium-topas.cz ergo@sanatorium-topas.cz ZAMĚŘENÍSan . . .  
Kontaktní informace
81 Seniorcentrum Pelhřimov
kontakt
Motto: "Stáří je zatím jediným možným způsobem jak se dožít vysokého věku" Filosofií celého projektu SENIORCENTRA je myšlenka, že stáří není nemoc a přechod do důchodového věku neznamená postupné s . . .   Kontaktní informace
82 Seniorcentrum Varnsdorf
kontakt
Motto: "Stáří je zatím jediným možným způsobem jak se dožít vysokého věku" Filosofií celého projektu SENIORCENTRA je myšlenka, že stáří není nemoc a přechod do důchodového věku neznamená postupné s . . .   Kontaktní informace
83 Sociálně ošetřovatelské zařízení
kontakt
Sociálně ošetřovatelské zařízení s nepřetržitým celoročním provozem pro přechodnou dobu tří měsíců s možností prodloužení, přijímá klienty z Jižního Města. Pokud to kapacita zařízení dovolí, umísťují . . .   Kontaktní informace
84 Soukromá psychiatrická ordinace
kontakt
Zváni jsou klienti dříve narození s potížemi spánku, paměti, nálady apod. Možnost nejmodernější léčby.
Psychiatrická péčePoradenská linka  
Kontaktní informace
85 Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích
kontakt
Dlouhodobé pobyty pro klienty s demencí z celé republiky. V období dovolených může zařízení zajistit i krátkodobý pobyt, pokud má volná místa.
jednolůžkový pokoj 15 000,- Kč měsíčně, vícelůžkový po . . .  
Kontaktní informace
86 Stacionář Naděje 2000
kontakt
Krátkodobé a dlouhodobé pobyty, rehabilitace. Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.
Kavárnička pro senioryKrátkodobé pobytyPéče o pacienty s demencíPoradenská linkaOsobn . . .  
Kontaktní informace
87 Týdenní stacionář
kontakt
pí Kučerová tel: 377 459 157
Klienty stacionáře jsou handicapovaní senioři a senioři s Alzheimerovou chorobou. Přijímají klienty, o které se přechodně nemůže starat rodina. Denní režim je zaměř . . .  
Kontaktní informace
88 Univerzitní centrum pro seniory \\"PATUP\\"při ZSF JU, Ústav soc. práce
kontakt
387 228 901 - každé úterý: 13:00-15:00
Telefonní help linka, osobní konzultace, osobní asistence, vzdělávání. Pobočka České alzheimerovské společnosti.Osobní asistencePoradenská lin . . .  
Kontaktní informace
89 ÚSP Hvízdal DPD
kontakt
komplexní služby, ergoterapie, malování, kreslení, pletení,...
jednolůžkový pokoj 6 268,- Kč a dvoulůžkový pokoj 5 730,- Kč měsíčněPéče o pacienty s demencí  
Kontaktní informace
90 ÚSP MÁJ - Domov důchodců
kontakt
Domov důchodců pro obyvatele s trvalým bydlištěm v ČB, oddělení pro soběstačné klienty i pro klienty nesoběstačné (psychiatrická diagnosa) a ležící. Ergoterapie, rehabilitace na předpis lékaře. Žádost . . .   Kontaktní informace
91 Vážka - Diakonie ČCE
kontakt
Pobyty pro klienty s ACH - dlouhodobé (16 míst), krátkodobé (2 místa); informace o Alzheimerově chorobě; pobočka České alzheimerovské společnosti.
cca 8 500,- Kč měsíčněKrátkodobé pobytyPéč . . .  
Kontaktní informace
92 Vojtěchovský, Doc.
kontakt
Gerontopsychiatrická ambulance každou středu odpoledne.
smlouva pouze s VZPPsychiatrická péče  
Kontaktní informace
 
Články: 2
 
ALS - AMYOTROFICKÁ LATERÁLNÍ SKLERÓZA
Choroba CMT
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt