||>Nevidomí>Vzdělávání>  
 
   

 

    

Vzdělávání ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Nevidomí/Vzdělávání/  
počet nalezených záznamů: 32
1 Biskupské gymnázium
kontakt
- integrace studentů se zrakovým postižením - studijní obory: - všeobecné osmileté studium pro absolventy 5. tříd - všeobecné čtyřleté studium pro absolventy ZŠ - humanitní čtyřleté studium pro a . . .   Kontaktní informace
2 Cech zrakově postižených masérů
kontakt
zajišťuje další vzdělávání a doškolování zrakově postižených masérů, rehabilitačních pracovníků a fyzioterapeutů   Kontaktní informace
3 Centrum podpory studia zrakově postižených
kontakt
Otevírací doba:
pondělí až pátek: 10:00 - 17:00 Vedoucí: RNDr. Rudolf Kryl (tel. 221 914 218) Správce laboratoře: Lukáš Turek Lektoři: Miloš Šmíd\r\ . . .  
Kontaktní informace
4 ČESKÝ SVAZ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ
kontakt
  Kontaktní informace
5 FAKULTNÍ SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
kontakt
Z běžné mateřské školy otevřené v roce 1967 a právního subjektu mateřské školy se speciálními třídami a speciálně pedag.centrem / 1992/ tak v souladu s platnou legislativou vzniká speciální . . .   Kontaktní informace
6 Institut rehabilitace zrakově postižených při Fakultě humanitních studií
kontakt
  Kontaktní informace
7 Katedra speciální pedagogiky PdF UHK
kontakt
Mgr. Kamila Růžičková, vedoucí Tyflopedického kabinetu
telefon: 493 331 391 Michal Krch, odborný konzultant Tyflopedického kabinetu telefon: 775 971395  
Kontaktní informace
8 Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla
kontakt
Škola je určena pro hudební vzdělání talentovaných zrakově postižených   Kontaktní informace
9 Laboratoř Carolina
kontakt
Centrum podpory studia zrakově postižených studentů na UK při Kabinetu software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty UK   Kontaktní informace
10 Mateřská škola Valašské Meziříčí
kontakt
V současné době jsou v mateřské školy 3 třídy, z toho 2 speciální třídy. Jedna speciální třída je určena pro děti s vadami zraku a druhá třída je určena dětem s vadami řeči. Součástí školy je školní j . . .   Kontaktní informace
11 METODICKÉ CENTRUM
kontakt
Metodické centrum řídí a koordinuje výkonnou a odbornou činnost Středisek rané péče a vytváří jim administrativní, odborné a informační zázemí, aby mohla poskytovat služby programu Provázení . . .   Kontaktní informace
12 Pevnost - České centrum znakového jazyka
kontakt
Kurzy znakového jazyka s profesionálními neslyšícími lektory. Metoda výuky vytvořena speciálně pro znakový jazyk. Školení a přednášky zaměřené na svět neslyšících, znakový jazyk, tlumočení.   Kontaktní informace
13 POBYTOVÉREHABILITAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO DĚDINA, O. P.S.
kontakt
Pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.   Kontaktní informace
14 SPC pro žáky se zrakovým postižením
kontakt
  Kontaktní informace
15 Speciální mateřská škola
kontakt
Praha 4, Horáčkova 1/1095, 140 00 zahájila svou činnost 1.dubna 2004 a stala se tak nástupcem předcházejícího předškolního zařízení Mateřská škola s třídami pro zrakově postižené děti, se speciálně p . . .   Kontaktní informace
16 Speciální mateřská škola pro děti s kombinací postižení Svitavy
kontakt
Pro děti s vadami zraku, sluchu, komunikace, tělesně i mentálně postižené. Školu mohou navštěvovat i zdravé děti. Zajištěna je logopedická péče, rehabilitační cvičení, canisterapie a podpůrné . . .   Kontaktní informace
17 SPECIÁLNÍ ŠKOLA ALOYSE KLARA-Fakultní škola FTVS UK,
kontakt
Absolventi tříletých oborů vzdělávání (Keramické práce, Kartáčnické a košíkářské práce, Keramik, Čalouník, Knihař, Rekondiční a sportovní masér) získají střední vzdělání s výučním listem. Absolvent . . .   Kontaktní informace
18 Speciální škola Korálek pro žáky s více vadami Kladno
kontakt
Zvláštní škola. Do školy docházejí žáci s DMO, LMD, epileptici, děti s mentální a psychosomatickou retardací, děti s tělesným postižením, s vadami zraku, sluchu a řeči, děti po těžkých úrazech, děti s . . .   Kontaktní informace
19 SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
kontakt
  Kontaktní informace
20 SPECIÁLNÍMATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
kontakt
Do MŠ jsou zařazovány děti na doporučení očního lékaře a psychologa o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy termín přijímacího řízení je v průběhu dubna a května předcházejícího školního . . .   Kontaktní informace
21 Středisko Diakonie ČCE „Ratolest“
kontakt
Speciální školy s přípravným stupněm pro žáky s více vadami (pomocná škola) - pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením - nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu - zr . . .   Kontaktní informace
22 Středisko rané péče
kontakt
mobil v autě: 777 234 131
PRAHA PO 9:00 - 15:00 Lucie Hubertová  
Kontaktní informace
23 Středisko rané péče
kontakt
ČESKÉ BUDĚJOVICE PÁ 8:00-12:00 Martina Papoušková   Kontaktní informace
24 Středisko rané péče
kontakt
mobil v autě: 777 234 134
BRNO PÁ 9:00 - 13:00 Eva Dohnalová  
Kontaktní informace
25 Středisko rané péče
kontakt
mobil v autě: 777 234 133
LIBEREC PO 9:00-15:00 Alexandra Bečvárová  
Kontaktní informace
26 Středisko rané péče
kontakt
mobil v autě: 777 234 136
OSTRAVA PO 8:00-16:00 Petra Doleželová  
Kontaktní informace
27 Středisko rané péče
kontakt
mobil v autě: 777 234 135
OLOMOUC PO 9:00 - 15:00 Pavla Burešová  
Kontaktní informace
28 Středisko rané péče
kontakt
PLZEŇ ST 8:00-12:00 Miroslava Bartošová   Kontaktní informace
29 Středisko rané péče SPRP Praha (pobočka Praha-Staré Město)
kontakt
Poradenské centrum pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
30 Středisko Teiresiás
kontakt
  Kontaktní informace
31 Školka pro zrakově postižené
kontakt
Speciální mateřská škola a speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené.   Kontaktní informace
32 TEREZA
kontakt
centrum podpory samostatného studia zrakově postižených
Katedra matematiky, FJFI ČVUT Budova: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská  
Kontaktní informace
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt