||>Neslyšící>Školy a vzdělání>  
 
   

 

    

Školy a vzdělání ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Neslyšící/Školy a vzdělání/  
počet nalezených záznamů: 28
1 Aldea, vzdělávací agentura
kontakt
GSM: 607 159 501
776 323 450  
Kontaktní informace
2 Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící prof. Zoji Mikotové při Divadelní fakultě (pobočka Brno-město)
kontakt
Posluchačům je věnována péče především v oblasti rozšíření jejich pohybové zdatnosti a znalosti. K tomu přispívají předměty jako základní pohybová průprava, akrobacie, moderní a klasický tanec, step, . . .   Kontaktní informace
3 D-CENTRUM, agentura pro kulturu a vzdělání neslyšících
kontakt
  Kontaktní informace
4 D-CENTRUM, agentura pro kulturu a vzdělání neslyšících
kontakt
  Kontaktní informace
5 Dětský domov a Mateřská škola speciální
kontakt
Mateřská škola speciální, Beroun, Mládeže 1102 poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem s vadou sluchu, s vadou sluchu a zraku (hluchoslepota) a s vadou sluchu v kombinaci s dalším postižením, . . .   Kontaktní informace
6 Labyrint - sdružení pro integrovanou výchovu
kontakt
Podporujeme komunikaci slyšících a neslyšících dětí, pořádáme školy v přírodě, prázdninové kurzy, celoroční kurzy.   Kontaktní informace
7 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
kontakt
Od 1.9.1990 je součástí školy Speciálně pedagogické centrum. Poskytuje dlouhodobou výchovně-vzdělávací péči dětem od narození do 6 let věku a zajišťuje integraci sluchově postižených dětí do všech typ . . .   Kontaktní informace
8 Mateřská, základní a Střední odborná škola pro SP
kontakt
  Kontaktní informace
9 Mateřská, základní škola a gymnázium pro SP a SPC
kontakt
  Kontaktní informace
10 SPC pro žáky se sluchovým postižením
kontakt
  Kontaktní informace
11 Speciálněpedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči
kontakt
Poskytuje komplexní speciálněpedagogické, psychologické a sociální poradenství rodinám s postiženým dítětem (od okamžiku zjištění vady, tj. včetně rané péče) a metodickou pomoc učitelům škol s in . . .   Kontaktní informace
12 Speciální mateřská škola a základní škola internátní pro SP
kontakt
  Kontaktní informace
13 Speciální mateřská škola pro děti s kombinací postižení Svitavy
kontakt
Pro děti s vadami zraku, sluchu, komunikace, tělesně i mentálně postižené. Školu mohou navštěvovat i zdravé děti. Zajištěna je logopedická péče, rehabilitační cvičení, canisterapie a podpůrné terapie. . . .   Kontaktní informace
14 Speciální škola a zařízení pro SP
kontakt
  Kontaktní informace
15 Speciální škola Korálek pro žáky s více vadami Kladno
kontakt
Zvláštní škola. Do školy docházejí žáci s DMO, LMD, epileptici, děti s mentální a psychosomatickou retardací, děti s tělesným postižením, s vadami zraku, sluchu a řeči, děti po těžkých úrazech, děti s . . .   Kontaktní informace
16 Speciální škola pro sluchově postižené.
kontakt
  Kontaktní informace
17 Specialní školy a školská zařízení pro SP
kontakt
  Kontaktní informace
18 Speciální školy a školská zařízení pro SP
kontakt
  Kontaktní informace
19 Speciální školy a školská zařízení pro SP
kontakt
  Kontaktní informace
20 Speciální školy a školská zařízení pro SP a Praktická škola
kontakt
  Kontaktní informace
21 Speciální školy pro sluchově postižené
kontakt
Do školy jsou přijímány sluchově postižené děti bez ohledu na stupeň sluchově vady. Hlavním cílem školy je výchova a vzdělání dle běžných osnov a maximální rozvoj mluvené řeči. Příprava ke studi . . .   Kontaktní informace
22 Speciální školy pro sluchově postižené,Liberec
kontakt
Komplexní péče v oblasti vzdělávání a výchovy dětí s různou úrovní sluchového postižení, případně s postižením kombinovaným, dále pak dětí s vadami řeči.   Kontaktní informace
23 Speciální školy pro SP
kontakt
  Kontaktní informace
24 Speciální školy pro SP
kontakt
  Kontaktní informace
25 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
kontakt
Škola vzdělává žáky s vadami sluchu, zraku a řeči.(Odděleně v samostatných třídách jsou vzděláváni žáci neslyšící x nedoslýchaví x s kochleárním implantátem).   Kontaktní informace
26 ÚAMK - AMK neslyšících Praha
kontakt
Automotoklub neslyšících.   Kontaktní informace
27 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty (pobočka Praha 1)
kontakt
Ústav zajišťuje výuku bakalářského, magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících a Český jazyk a literatura a doktorského studia oboru Český jazyk.   Kontaktní informace
28 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty (pobočka Praha 1)
kontakt
Ústav zajišťuje výuku bakalářského, magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících a Český jazyk a literatura a doktorského studia oboru Český jazyk.   Kontaktní informace
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt