||>Závislosti>Následná péče a doléčování>  
 
   

 

    

Následná péče a doléčování ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Závislosti/Následná péče a doléčování/  
počet nalezených záznamů: 28
1  následná péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.
kontakt
Následná péče a doléčování   Kontaktní informace
2  Resocializační institut Šance
kontakt
Následná péče a doléčování   Kontaktní informace
3 AD Centrum
kontakt
doléčovací programy chráněné bydlení, rezidenční služba   Kontaktní informace
4 ADVAITA-Občanské sdružení pro drogově závislé
kontakt
Činnost organizace: - prevence, léčba a následná péče o osoby drogově závislé na nealkoholových drogách - Dolečovací centrum pro drogově závislé v Liberci 15, Nezvalova 662   Kontaktní informace
5 APNP, CPPT,o.p.s.
kontakt
doléčovací programy APNP - ambulantní program následné péče pro absolventy krátkodobé i dlouhodobé léčby. Podmínky přijetí: věk min. 17 let, abstinence od základní drogy a vůle v abstinenci pokračovat . . .   Kontaktní informace
6 CAS ADVAITA-ambulance
kontakt
doléčovací programy ambulantní program doléčování: v délce 6 měsíců až 1 rok Služby: individ. a skupinová psychoterapie, sociální asistence, krizívá intervence (zázemí-pračka, sušička..), práce s rodi . . .   Kontaktní informace
7 Centrum následné péče o.s. Prevent
kontakt
PRIMÁRNÍ PREVENCE je projektem jehož cílem je pomáhat s tvorbou prevence na základních i středních školách, s volbou obsahů a realizací primárně preventivních aktivit. JIHOČESKÝ STREETWORK je progr . . .   Kontaktní informace
8 Centrum následné péče, Drop in
kontakt
doléčovací programy individuální, skupinové, rodinné poradenství pro bývalé uživatele drog, rodičovské skupiny + indiv. rodičů, výjezdy - rehabilitační pobyty Indikace: absolventi ambulantní nebo rezi . . .   Kontaktní informace
9 Circle of life (Kruh života), doléčovací centrum
kontakt
Následná péče a doléčování   Kontaktní informace
10 CNP PoKrok
kontakt
doléčovací programy-doléčovací zařízení   Kontaktní informace
11 Děčínské doléčovací centrum
kontakt
doléčovací programy Indikace: bývalí uživatelé drog ve věku od 18 let do 50 let, absolventi střednědobé nebo dlouhodobé rezidenční léčby, minimálně 3 měs. abstinence Služby: individuální, rodinné, sku . . .   Kontaktní informace
12 Doléčovací centrum Sananim
kontakt
doléčovací programy-Služby následné péče: individuální a skupinové poradenství, klubové a volnočasové aktivity, chráněné bydlení   Kontaktní informace
13 Doléčovací program pro závislé ženy
kontakt
Následná péče a doléčování Centrum sociálních služeb   Kontaktní informace
14 Eset – Help
kontakt
konzultace, psychoterapie, doléčovací léčba   Kontaktní informace
15 Institut pro rozvoj osobnosti, o.p.s.
kontakt
Následná péče a doléčování Poradna drogových závislostí   Kontaktní informace
16 Jamtana, Podané ruce
kontakt
doléčovací programy Indikace: klienti, kteří absolvovali krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou léčbu, případně začali abstinovat sami (abstinence min. 4 měsíce), věk od 15 let v případě ambulantn . . .   Kontaktní informace
17 Občanské sdružení PREVENT
kontakt
PRIMÁRNÍ PREVENCE je projektem jehož cílem je pomáhat s tvorbou prevence na základních i středních školách, s volbou obsahů a realizací primárně preventivních aktivit. JIHOČESKÝ STREETWORK je progr . . .   Kontaktní informace
18 Ordinace AT při NsP
kontakt
Následná péče a doléčování   Kontaktní informace
19 P-centrum Olomouc
kontakt
doléčovací programy Indikace: klienti ve věku od 18 let, klienti po léčbě v PL nebo TK, po ambulantní léčbě nebo po specializovaném programu NVÚ Plze? Bory, případně samostatně abstinující (min.3 měsí . . .   Kontaktní informace
20 PLACHOVKA - PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE
kontakt
Ambulantní terapeuticko – poradenský program pro ty, kteří po vysazení drogy i nadále pociťují problémy a pro jejich blízké. Program pomáhá abstinujícím při začlenění do běžného života, v sociální reh . . .   Kontaktní informace
21 Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
kontakt
Ambulance Děti a mládež # Krizová intervence při akutních potížích v jakékoliv oblasti (drogy, škola, vztahy,psychika). # Poradenství pro experimentátory a uživatele návykových látek. # Pomoc při . . .   Kontaktní informace
22 Protialkoholní a protitoxikomanická poradna
kontakt
Následná péče a doléčování doléčování po ústavní léčbě, skupinová psychoterapie   Kontaktní informace
23 RENARKON o.p.s.
kontakt
Zařízení Renarkon o.p.s. Centrum primární prevence: Vedoucí: David Kondělka Adresa: Mariánskohorská 31/1328, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Telefon: 596 638 806, 596 638 807 Mobil: 724 1 . . .   Kontaktní informace
24 Resocializační a doléčovací komunita Grunt
kontakt
Následná péče a doléčování   Kontaktní informace
25 Resocializační centurm Koňákov
kontakt
doléčovací programy-zařízení je určené pro ženy a dívky   Kontaktní informace
26 Sanima-psychiatrická ordinace
kontakt
nízkoprahové programy-Psychiatrie pro dospělé, dětský psychiatr, psycholog, ambulantní léčba závislostí: individuální a skupinová terapie, doléčovací skupiny Indikace: děti, mládež a dospělí, závislos . . .   Kontaktní informace
27 Sociálně právní agentura White Light 1
kontakt
doléčovací programy Služby zaměstnanosti, sociálně právní poradenství, abstinenční skupiny a individuální pohovory s klienty, poradenské pohovory pro rodiče a blízké klienta, chráněné bydlení - od 18 . . .   Kontaktní informace
28 Středisko následné péče,zařízení Teen Challenge
kontakt
Následná péče a doléčování   Kontaktní informace
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt