||>Mentálně postižení>Školy a zařízení>  
 
   

 

    

Školy a zařízení ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Mentálně postižení/Školy a zařízení/  
počet nalezených záznamů: 153
1  Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených
kontakt
  Kontaktní informace
2  Klub Slůně
kontakt
Integrace mentálně postižených dětí do společnosti. Zimní, letní a podzimní tábory pro děti a mládež.   Kontaktní informace
3 „Ty a Já“ je sdružení pro podporu handicapovaných spoluobčanů
kontakt
Spolupracuje s ostatními organizacemi a spolky pracujícími s handicapovanými lidmi. Naším cílem je pomáhat tělesně či mentálně handicapovaným dětem a mládeži začlenit se do běžného života. V provozu j . . .   Kontaktní informace
4 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o.s.
kontakt
Sportovní aktivity: bezbariérové fitness, atletika, vzpírání, stolní tenis, veslování, jízda na ručních kolech, kondiční cvičení a zdravotní tělocvik atd.   Kontaktní informace
5 Akord - Denní stacionář Organizační jednotka sdružení
kontakt
Zajišťujeme zabezpečení dětí a mládeže s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 3 do 26 let a poskytování výchovné, vzdělávací, léčebné a rehabilitační péče.   Kontaktní informace
6 Atletický oddíl prosportovce s mentálním postižení
kontakt
Kontakty na trenéry:
Josef Filip- filip_josef@quick.cz Zdeněk Pilbauer- pilbauer.z@seznam.cz Radka Ficková- rfickova@seznam.cz Zuzana Svátková- Zuzana.Svatkova@novatv.cz \r\ . . .  
Kontaktní informace
7 Biliculum Sdružení
kontakt
Občanské sdružení provozující dětský denní stacionář pro mentálně postižené nebo autistické děti.
Petr Malásek (místopředseda sdružení)Telefon: +420 603283044E-mail: malaskovi@biliculu . . .  
Kontaktní informace
8 Canisterapeutická společnost-místní klub Česká Lípa
kontakt
Činnost organizace: - podpůrná terapie se speciálně vychovanými a testovanými psy a psovody Cílové skupiny: zdraví lidé, postižení mentálně, fyzicky, ústavy SP, Dětské domovy, Domovy důchodců, preve . . .   Kontaktní informace
9 Centrum pracovní rehabilitace
kontakt
Podporované zaměstnávání Časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých dův . . .   Kontaktní informace
10 Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených
kontakt
Centrum nabízí pracovní rehabilitace, výchovné a kulturně výchovné aktivity a zájmové kroužky pro mentálně postižené.   Kontaktní informace
11 Církevní pomocná škola
kontakt
Škola se specializuje na vzdělávání a výchovu žáků s mentálním a kombinovaným postižením. Žákům nabízíme výchovu a vzdělávání ve zcela bezbariérové škole, sestavení individuálního vzdělávací plánu pro . . .   Kontaktní informace
12 Církevní základní škola a mateřská škola
kontakt
CO NABÍZÍME ? Výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako jediná škola na Krnovsku nabízíme možnost vzdělávání také žákům s těžkým postižením v kombinaci s rehabilitač . . .   Kontaktní informace
13 Československé hnutí speciálních olympiád sdružení
kontakt
Posláním je v souladu s mezinárodním programem Speciálních olympiád zejména poskytovat příležitost celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží v různých sportech olympijského typu pro lidi . . .   Kontaktní informace
14 Denní centrum Barevný svět Organizační jednotka sdružení
kontakt
Zařízení poskytuje denní péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením starším patnácti let. Hlavním cílem je integrace mentálně postižených do společnosti.   Kontaktní informace
15 Denní centrum Skok – denní centrum pro dospělé s ment.postižením
kontakt
  Kontaktní informace
16 Denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež
kontakt
Výchova a vzdělávání mentálně postižených dětí a mládeže. Poradenská a osobní asistence pro klienty vlastnící průkazku s VTP/P.
Svatava Michalcová (ředitelka)Telefon: +420 602 944 396  
Kontaktní informace
17 Denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež
kontakt
Výchova a vzdělávání mentálně postižených dětí a mládeže. Poradenská a osobní asistence pro klienty vlastnící průkazku s VTP/P.
Svatava Michalcová (ředitelka)Telefon: +420 602 944 396  
Kontaktní informace
18 Denní stacionář Ledovec
kontakt
Denní stacionář Ledovec je tréninková domácnost venkovského typu, otevřený denně. Spolu s aktivitami na venkově a péčí o zvířata a zahradu (ovce, kozy, pes, bylinky, pečení chleba, výroba sýra) nabízí . . .   Kontaktní informace
19 Denní stacionář Mateřídouška pro mentálně postižené občany
kontakt
  Kontaktní informace
20 Denní stacionář Náruč-
kontakt
Denní stacionář Náruč poskytuje odbornou péči, vzdělání a přátelské prostředí dětem od šesti do dvaceti let. Kombinované postižení nedovoluje našim klientům navštěvovat běžný typ škol ani zájmové k . . .   Kontaktní informace
21 Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé
kontakt
Poslání zařízení: Posláním Denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby klientům s mentální retardací i více vadami, který usiluje o včasnou , nenásilnou a přirozenou integraci dětí, mládeže a . . .   Kontaktní informace
22 Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé - celoživotní vzdělávání
kontakt
Poslání zařízení: Posláním Denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby klientům s mentální retardací i více vadami, který usiluje o včasnou , nenásilnou a přirozenou integraci dětí, mládeže a . . .   Kontaktní informace
23 Dětské integrační centrum a MŠ, s.r.o.
kontakt
Informace o SAOP SAOP - Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených je volným sdružením všech, kteří mají zájem a usilují o zlepšení podmínek života zdravotně postižených, zejmé . . .   Kontaktní informace
24 Diagnostický ústav sociální péče, Tloskov
kontakt
Centrum pro mentálně postižené lidi. Nabízí speciální pedagogiku, psychologickou, lékařskou a sociální diagnostiku.   Kontaktní informace
25 Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách
kontakt
Raná péče pro rodiny dětí s pohybovým, mentálním a kombinovaným postižením nebo ohroženým vývojem.   Kontaktní informace
26 Diecézní charita Brno (pobočka Brno)
kontakt
Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Místo pro lidi s mentálním postižením a autismem.   Kontaktní informace
27 DOMOV DANA - SPMP
kontakt
DOMOV DANA je zařízením rodinného typu s celoročním, nepřetržitým provozem pro dospělé ženy s mentálním postižením Hlavním cílem a posláním Domova Dana je rozvíjet osobnost jednotlivých uživatelek sl . . .   Kontaktní informace
28 Domov Laguna Psáry
kontakt
Poskytovatel sociálních služeb pro mentálně postižené   Kontaktní informace
29 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
kontakt
Většina klientů je zde od samého začátku zařízení a považují jej za svůj vlastní domov. Fluktuace personálu je minimální, omezená na odchody do důchodu, případně mateřské dovolené. Vztahy mezi klien . . .   Kontaktní informace
30 Domov svaté rodiny
kontakt
Domov pro osoby s mentálním postižením. Zdravotní tělesná výchova a rehabilitace podle potřeb jednotlivých klientů, hydromasáže. Rozvoj motoriky, nácvik jednoduchých pracovních stereotypů, keramická a . . .   Kontaktní informace
31 Domov Tereza
kontakt
Poskytujeme sociální péči pro mentálně postižené děti a mládež s kombinovanými vadami ve věku od 7 do 26 let.   Kontaktní informace
32 Duha
kontakt
Společnost Duha - integrace s mentálním postižením (Pomáhame lidem s mentálním postižením.)
Duha - nadace pro integraci osob s mentálním postiženímPodpora projektů, které vytvářejí životní pros . . .  
Kontaktní informace
33 Dveře dokořán sdružení
kontakt
Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením.
Podpora lidí s mentálním a souvisejícím zdravotním postižením při procesu integrace do společnosti. Formou asistence při volnočasových aktivitách . . .  
Kontaktní informace
34 Fosa, o. p. s
kontakt
Fosa, o. p. s., poskytuje služby podporované zaměstnávání lidem se zdravotním znevýhodněním, osobní asistenci lidem s mentálním postižením a podporu samostatnosti lidem s mentálním postižením.   Kontaktní informace
35 Fryštácký paprsek - Sdružení pro pomoc dětem a mentál. postiž. z Hrádku Fryšták sdružení
kontakt
Sdružení pomáhá mentálně postiženým dětem, realizuje charitativní sbírky a pořádá kulturní a společenské akce.   Kontaktní informace
36 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
kontakt
Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací, kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. . . .   Kontaktní informace
37 Hnutí humanitární pomoci sdružení
kontakt
Denní stacionář pro dospělé ženy a muže s trvalým zdravotním postižením (mentálním nebo kombinovaným).   Kontaktní informace
38 Hnutí na ochranu práv duševně nemocných
kontakt
Pomoc pacientům obhajobou jejich základních lidských práv, pomoc v jejich sociálních problémech.   Kontaktní informace
39 Horizont – občanské sdružení pro lidi mentálním postižením
kontakt
  Kontaktní informace
40 Hrádek
kontakt
Zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením.
Cílem zařízení je umožnit dětem s mentálním postižením žít plnohodnotný život. Poskytnout jim možnost důstojného bydlení, vzdělání, sebepoznání a . . .  
Kontaktní informace
41 JÁ-ČLOVĚK
kontakt
self-advocacy, Mentálně postižení mladí lidé a dospělí si sami organizují aktivity. dospělí a mladí lidé s mentálním postižením   Kontaktní informace
42 Letohrádek Vendula-DENNÍ STACIONÁŘ
kontakt
Cílem je zapojit jakkoliv handicapované klienty do běžného života a v maximální možné míře je naučit soběstačnosti, samostatnosti, sebeobsluze a pracovním návykům pravidelným zapojením do tvůrčích č . . .   Kontaktní informace
43 Máme otevřeno ? sdružení
kontakt
Snaha o integraci lidí s postižením do společnosti   Kontaktní informace
44 MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPC DÍTĚ
kontakt
Speciálně pedagogické centrum "Dítě" je součástí Mateřské školy speciální. Zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům s mentálním postižením. Poskytuje služby dítěti a jeho . . .   Kontaktní informace
45 Modrý klíč
kontakt
Výchovné a vzdělávací programy rehabilitační péče zájmové a volnočasové aktivity pracovní uplatnění chráněné bydlení poradenství   Kontaktní informace
46 Modrý klíč
kontakt
Denní a týdenní stacionář, autistické centrum, chráněné dílny, chráněné bydlení, rehabilitace, svoz dětí, kuchyň, poradenská a publikační činnost. Záměrem je umožnit osobám s mentálním postižením plno . . .   Kontaktní informace
47 Nona - společnost zdravotně postižených v Novém Městě nad Metují sdružení
kontakt
Společnost poskytuje služby pro zdravotně postižené děti a dospělé. Snažíme se pomoci dětem i dospělým s mentálním postižením a kombinovanými vadami zařadit se do pracovní činnosti mezi ostatní spoluo . . .   Kontaktní informace
48 Občanské sdružení Cesta
kontakt
Denní stacionář je účelovým zařízením sdružení. Sídlo stacionáře je v Náchodě Bělovsi, Vítkova ul. 3 v bezbariérové přízemní budově, která byla účelově rekonstruována pro denní provoz stacionáře a pom . . .   Kontaktní informace
49 Občanské sdružení D.R.A.K.
kontakt
Činnost sdružení je zaměřena na dvě skupiny občanů: 1) děti, mládež a dospělí s tělesným postižením, 2) pečující maminky, tatínkové, rodiny. Snažíme se o to, abychom oběma skupinám nabídli ucel . . .   Kontaktní informace
50 Občanské sdružení Jurta sdružení
kontakt
Nezisková humanitární organizace působící v oblasti pomoci mladým lidem s mentálním postižením.   Kontaktní informace
51 Občanské sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Lada sdružení
kontakt
Sociální služby pro rodiny s handycapem, okamžité řešení jejich situace. Centrum služeb (stacionář pracovní terapie, výchova vzdělávání, rehabilitace).   Kontaktní informace
52 Obvodní výbor SPMP ČR Praha 5 sdružení
kontakt
Klubová setkání, celoživotní vzdělávání pro osoby s mentálním postižením. S fotoaparátem za poznáním - fotografujeme: Já a mí blízcí, rehabilitační pobyty s doprovodem rodičů, výlety a vycházky, předn . . .   Kontaktní informace
53 ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA
kontakt
  Kontaktní informace
54 Odborné učiliště pro žáky s více vadami
kontakt
OU bylo založeno roku 1992. Je určeno pro děti se zdravotním postižením, u kterých se kromě snížených intelektových schopností projevila i zdravotní vada. Uchazeči jsou přijímáni na základě individuál . . .   Kontaktní informace
55 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
kontakt
Dobrý den, jsme občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno, nabízíme služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, specializujeme se na děti se Spinální muskulární atrofií, které vyžadují cel . . .   Kontaktní informace
56 Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově
kontakt
Denní stacionář nabízí služby dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
57 Petit o.s.
kontakt
Hlavní náplní práce sdružení je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti prostřednictvím speciálních výchovně vzdělávacích a diagnostický . . .   Kontaktní informace
58 Pohoda
kontakt
společnost pro normální život lidí s postižením sdružení
Kontakty s veřejností, koordinace dobrovolnictví:Kateřina Ličkovátel.: +420 296 303 003GSM: +420 777 913 484e- . . .  
Kontaktní informace
59 Pomocná škola při Dětském centru, Turnov
kontakt
Organizace školy Škola s právní subjektivitou úzce spolupracující s Dětským centrem Turnov, ul.Kosmonautů 1641. Prostory školy jsou vybaveny plošinou pro bezbariérový přístup. Škola využívá všech n . . .   Kontaktní informace
60 Pomocná škola Psáry
kontakt
Pomocná škola   Kontaktní informace
61 Pomocná škola Rooseveltova
kontakt
Škola je určena pro žáky s mentálním postižením, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování, s diagnózou dětský autismus. Pro každého žáka je sestavován roční individuálně vzděláv . . .   Kontaktní informace
62 Portus Praha sdružení
kontakt
Občanské sdružení. Sociální služby pro lidi s mentálním postižením, chráněné bydlení, projekt chráněné domácnosti Slapy.   Kontaktní informace
63 PRAKTICKÁ ŠKOLA CHOTĚŠICE, O. P. S.
kontakt
Speciální domov mládeže Speciální domov mládeže Chotěšice je jedním ze zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky. Z iniciativy rodičů vznikla v rámci tohoto sdružení zařízení, . . .   Kontaktní informace
64 Proutek sdružení
kontakt
Pomáháme lidem s postižením žít plnohodnotný život uprostřed běžné společnosti. Naší hlavní činností je poskytování chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením.   Kontaktní informace
65 Rodinný průvodce
kontakt
Zřizovatel:Centrum pro rodinu a sociální péči, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava
Statutární zástupce: Jan Zajíček, 777 244 245  
Kontaktní informace
66 Rolnička
kontakt
Křesťanské denní centrum poskytuje sociální, vzdělávací a rehabilitační služby dětem i dospělým klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Stacionář, integrovaná MŠ, speciální školy, chráněné díl . . .   Kontaktní informace
67 S P E C I Á L N Í Š K O L A
kontakt
třídy zvláštní školy, pomocné školy a přípravného stupně Zápis je určen dětem s různými druhy postižení (mentální, tělesné, smyslové, autismus), dětem s více vadami Škola poskytuje zdarma komplex sl . . .   Kontaktní informace
68 Sagapo - centrum pro mentálně postižené
kontakt
Nabídka asistenčních, výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních služeb pro mentálně postižené.   Kontaktní informace
69 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
kontakt
Org. na podporu kulturní, vzdělávací, zájmové a sportovní činnosti handicapovaných občanů   Kontaktní informace
70 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Klub Downova syndromu
kontakt
Činnost organizace: - rehabilitační a klubové činnosti pro děti s mentálním postižením a jejich rodiny, zapojení ostatních rodinných příslušníků a veřejnosti - integrace osob s mentálním postižením . . .   Kontaktní informace
71 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Krajský výbor Praha
kontakt
Sdružení pomáhá mentálně postiženým.   Kontaktní informace
72 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým sdružení
kontakt
Dobrovolná a nezávislá organizace jejímž cílem je pomáhat osobám mentálně postiženým, včetně postižených kombinovanými vadami, a jejich rodinám.   Kontaktní informace
73 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým sdružení
kontakt
Sdružení rodičů dětí s mentálním postižením. Působí především v oblasti volného času, organizuje tábory, výlety a klubová setkání. Denní centrum směřuje služby k dospělým lidem s mentálním postižením, . . .   Kontaktní informace
74 Sicco s.r.o.-Ing. Aleš Navrátil-Šťastný úsměv
kontakt
Projekt Šťastný úsměv je určen pro organizace, které se zabývají pomocí či péčí o naše spoluobčany, jejichž zdravotní stav, možnosti a prostředky nedovolují zařadit se plnohodnotně do života a jsou od . . .   Kontaktní informace
75 Soukromá speciální ZÁKLADNÍ škola DOMINO 2
kontakt
Pedagogickým záměrem této soukromé speciální základní školy je pomoci dětem s vývojovými poruchami učení nebo mozkovou dysfunkcí.   Kontaktní informace
76 Soukromé sexuologické centrum,GONA s.r.o.
kontakt
Sexualita lidí s mentálním postižením   Kontaktní informace
77 SPC pro žáky s mentálním postižením
kontakt
  Kontaktní informace
78 SPC pro žáky s mentálním postižením
kontakt
  Kontaktní informace
79 SPC pro žáky s mentálním postižením
kontakt
  Kontaktní informace
80 SPC pro žáky s mentálním postižením
kontakt
  Kontaktní informace
81 SPC pro žáky s mentálním postižením
kontakt
  Kontaktní informace
82 SPC pro žáky s mentálním postižením
kontakt
  Kontaktní informace
83 SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRAHA 8
kontakt
Zvláštní škola pro žáky s vadami řeči přijímá žáky s vadou řeči v kombinaci s mentálním postižením.   Kontaktní informace
84 Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy
kontakt
Týdenní pobytové zařízení pro mladé lidi s lehkou a střední mentální retardací ve věku 15 až 35 let. Poskytujeme individuální přístup při sestavování výchovného plánu podle požadavků a možností uživat . . .   Kontaktní informace
85 Speciální mateřská škola
kontakt
Poskytujeme výchovu a vzdělání dětem s mentálním postižením, autismem, poruchami komunikace a chování, kombinovaným postižením a poruchami sociability.
Otevírací doba:Pondělí 07.00 - 15.30 . . .  
Kontaktní informace
86 Speciální mateřská škola
kontakt
MŠ Přijímá děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s kombinovaným postižením, s DMO, s autismem, s Downovým syndromem, s těžšími poruchami komunikace, s poruchami sociability.   Kontaktní informace
87 Speciální mateřská škola a SPC
kontakt
Rádi přivítáme děti od 3 do 7 let s mentálním a tělesným postižením, s vadami řeči, s poruchami autistického spektra i děti zdravé. Speciální aktivity školky jsou logopedie, ergoterapie, fyzioterapie, . . .   Kontaktní informace
88 Speciální mateřská škola pro děti s kombinací postižení Svitavy
kontakt
Pro děti s vadami zraku, sluchu, komunikace, tělesně i mentálně postižené. Školu mohou navštěvovat i zdravé děti. Zajištěna je logopedická péče, rehabilitační cvičení, canisterapie a podpůrné terapie. . . .   Kontaktní informace
89 Speciální škola Diakonie ČCE Radost Merklín u Přeštic
kontakt
Výchova a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a diagnózou autismus. Škola sdružuje pomocnou školu a přípravný stupeň pomocné školy. Využití náhradní komunikace a různých alternativních vzděl . . .   Kontaktní informace
90 Speciální škola Diakonie ČCE Radost Merklín u Přeštic
kontakt
Výchova a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a diagnózou autismus. Škola sdružuje pomocnou školu a přípravný stupeň pomocné školy. Využití náhradní komunikace a různých alternativních vzděl . . .   Kontaktní informace
91 Speciální škola Korálek pro žáky s více vadami Kladno
kontakt
Zvláštní škola. Do školy docházejí žáci s DMO, LMD, epileptici, děti s mentální a psychosomatickou retardací, děti s tělesným postižením, s vadami zraku, sluchu a řeči, děti po těžkých úrazech, děti s . . .   Kontaktní informace
92 Speciální škola pro žáky s více vadami - dětské centum Kopřivnce
kontakt
Speciální škola pro žáky s více vadami. Zařízení sdružuje mateřskou školu, přípravný stupeň, pomocnou školu, rehabilitační třídy a třídu pro děti s autismem.   Kontaktní informace
93 Speciální škola Prostějov o.p.s.
kontakt
Škola zabezpečuje výchovně - vzdělávací činnosti a aktivity pro děti s více vadami od dvou let do ukončení povinné školní docházky.   Kontaktní informace
94 Speciální škola Vítkov
kontakt
Škola se zabývá vzděláváním dětí s různým druhem a stupněm postižení, ale také vzděláváním dětí z nepodnětného sociálního prostředí.   Kontaktní informace
95 SPECIÁLNÍ ŠKOLY
kontakt
  Kontaktní informace
96 Speciální školy
kontakt
Dvě třídy mateřské školy jsou specializované pro děti s vadou řeči, u nichž každý den probíhá individuální logopedická péče. Další dvě třídy jsou určeny dětem s mentálním postižením eventuálně kombino . . .   Kontaktní informace
97 Speciální školy Černovice
kontakt
Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením a autismem. Škola zahrnuje přípravný stupeň PŠ, plně organizovanou pomocnou školu, včetně tříd s rehabilitačním programem a praktickou školu jednoletou . . .   Kontaktní informace
98 Speciální školy Český Brod
kontakt
Výchova a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním nebo kombinovaným postižením. Sdružuje zvláštní školu, pomocnou školu, třídy s rehabilitačním programem, školní družinu.
Otevírací hodiny:Po . . .  
Kontaktní informace
99 SPECIÁLNÍ ŠKOLY K. HERFORTA
kontakt
Speciální školy K. Herfortra zajišťují výuku i v 1.dětském a dorostovém Detoxikačním centru v ČR při nemocnici Milosrdných sester sv. K. Boromejského Základní škola by měla být charakterizována . . .   Kontaktní informace
100 Speciální školy Libčická
kontakt
Základní škola pro žáky s vadami řeči. Zvláštní škola pro žáky s vadami řeči přijímá žáky s vadou řeči v kombinaci s mentálním postižením.   Kontaktní informace
101 Speciální školy Praha 4 Střední škola
kontakt
Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Výuka je uzpůsobena pro žáky s lehkým a středním mentálním postižením a s kombinovanými vadami.   Kontaktní informace
102 Speciální školy pro sluchově postižené,Liberec
kontakt
Komplexní péče v oblasti vzdělávání a výchovy dětí s různou úrovní sluchového postižení, případně s postižením kombinovaným, dále pak dětí s vadami řeči.   Kontaktní informace
103 Speciální školy pro tělesně postižené Opava
kontakt
Žáci jsou vyučováni podle vzdělávacích programů základní, zvláštní nebo pomocné školy. Součástí školy je také družina a jídelna.   Kontaktní informace
104 Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc
kontakt
Výchova a vzdělání žáků převážně s kombinací postižení.   Kontaktní informace
105 Speciální školy pro žáky s více vadami, Arkadie o.p.s.
kontakt
Provozujeme zvláštní, pomocnou a praktickou školu pro žáky s více vadami, z nichž jednou je postižení mentální. Součástí je také školní družina a klub.   Kontaktní informace
106 Speciální školy pro žáky s více vadami, Kroměříž
kontakt
Škola sdružuje mateřskou školu speciální, základní školu speciální, základní školu praktickou a přípravný stupeň základní školy speciální. K dispozici je školní družina, klub a jídelna.   Kontaktní informace
107 Speciální školy Svítání, o.p.s.
kontakt
Speciální základní škola pro žáky s více vadami. Zvláštní škola pro žáky s více vadami. Pomocná škola pro žáky s více vadami. Praktická škola. Speciální mateřská škola.   Kontaktní informace
108 Speciální Základní a mateřská škola Teplice
kontakt
Speciálně pedagogické centrum poskytuje zejména tyto služby: depistáž evidence diagnostika terapie poradenství v oblasti speciálně-pedagogické, profesní a sociálně-právní metodická pomoc . . .   Kontaktní informace
109 Speciální základní škola, Štětí
kontakt
Organizace poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Organizace dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného ča . . .   Kontaktní informace
110 Stacionář
kontakt
Zařízení poskytuje služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením - týdenní stacionář.   Kontaktní informace
111 Stacionář sdružení
kontakt
Zařízení poskytuje služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením - týdenní stacionář.   Kontaktní informace
112 Středisko Diakonie ČCE „Ratolest“
kontakt
Speciální školy s přípravným stupněm pro žáky s více vadami (pomocná škola) - pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením - nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu - zr . . .   Kontaktní informace
113 Středisko Marta
kontakt
Pomoc a podpora člověka znevýhodněného mentálním, tělesným, duševním a sociálním postižením. Sdružuje stacionář s denním a týdenním provozem a pomocnou školu. Individuální přístup k dětem, respektován . . .   Kontaktní informace
114 Středisko Světlo
kontakt
Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
115 Studio Oáza, kulturní centrum pro mentálně postižené sdružení
kontakt
Kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením.   Kontaktní informace
116 Svobodná speciální škola Jana Ámose Komenského
kontakt
Svobodná speciální škola J. A. Komenského (SSŠ JAK) je dvanáctiletá waldorfská škola usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě anthroposofického pohledu na člověka s cílem připravit po . . .   Kontaktní informace
117 TJ Dětské středisko Březejc sdružení
kontakt
Středisko je určeno pro děti a mládež s tělesným, mentálním, nebo kombinovaným postižením. Vhodné i pro ozdravné pobyty zdravotně postižených.   Kontaktní informace
118 Unikátní projekty o.s.
kontakt
Činnost organizace: - vybudování výtvarného centra pro pobyt postižených i zdravých dětí - (zaměření na malbu, kresbu, keramiku, fotografování, tkaní, …) ale také poznávání Jizerských hor a okolí. Za . . .   Kontaktní informace
119 Ústav sociální péče Benešov u Semil, příspěvková organizace-ÚSP pro mentálně postižené
kontakt
Činnost organizace: - přispět k zajištění a prohloubení péče o mentálně postižené - vytvářet pro každého klienta s MP vzdělávací program, dále pracovní program - podpora zájmové činnosti klientů - . . .   Kontaktní informace
120 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov
kontakt
Ústav sociální péče pro klienty s těžkým a hlubokým postižením a s více vadami ve věku od tří let.   Kontaktní informace
121 Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny
kontakt
Zabezpečování ústavní, případně ambulantní péče o mentálně postiženou mládež   Kontaktní informace
122 Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením
kontakt
Činnost organizace: - denní zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením - pomocné třídy zvláštní školy   Kontaktní informace
123 Ústav sociální péče pro mládež Všebořice
kontakt
Zajištění komplexní sociální, zdravotní a výchovné péče mentálně postižené mládeže v týdenním i celoročním pobytu, pořádání Speciální hasičské olympiády.   Kontaktní informace
124 Ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením
kontakt
Denní pobyt je v provozu každý všední den od 5.30 do 16.00 h, na Týdenním pobytu klienti pobývají od pondělí do pátku a na víkendy jezdí domů. Poskytujeme komplexní péči (výchovně vzdělávací, ošetřova . . .   Kontaktní informace
125 Ústav sociální péče Ratměřice
kontakt
Organizace je svou činností zaměřena na poskytování služeb pro sociální začlenění osob s mentální retardací nebo poruchami vývoje.
Otevírací hodiny:Pondělí nonstop Úterý nonstop S . . .  
Kontaktní informace
126 Zahrada - Ústav sociální péče Kladno
kontakt
Služby jsou poskytovány lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s omezenou schopností sebeobsluhy bez těžkého smyslového, tělesného a psychiatrického postižení. Specializace na výchovu . . .   Kontaktní informace
127 Základní škola a Mateřská škola, Kolín
kontakt
Do tříd ZŠ speciální (dříve pomocné) přichází děti, kterým jejich mentální postižení neumožňuje docházet na základní nebo praktickou školu. Hlavním naším cílem je vést děti k co nejvyšší samostatnosti . . .   Kontaktní informace
128 Základní škola a praktická škola Daneta s.r.o.
kontakt
Škola určená dětem s různým stupněm mentálního deficitu, u nichž se vyskytuje ještě další postižení tělesné, smyslové vady, psychické poruchy. Školu mohou navštěvovat žáci od 6 do 26 let.   Kontaktní informace
129 Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna sdružení
kontakt
Škola pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, s různým typem a stupněm mentálního, tělesného či smyslového postižení, popř. s kombinací vad.   Kontaktní informace
130 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
kontakt
Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem s kombinovaným postižením vzdělávání a další služby v rámci komplexní péče s cílem usnadnit jim integraci do společnosti. . . .   Kontaktní informace
131 Základní škola a Střední škola
kontakt
Provoz speciálního pedagogického centra školy pro mentálně postižené a pro žáky s poruchami chování.   Kontaktní informace
132 Základní škola Jarov
kontakt
Základní škola nabízející tři programy výuky: tradiční škola, obecná škola a specializované třídy pro žáky s problémy v učení a chování. Do tříd jsou integrováni i žáci tělesně a smyslově a smyslově p . . .   Kontaktní informace
133 Základní škola Křižany - Žibřidice
kontakt
Základní škola se speciálními třídami pro mentálně postižené, školní družina.   Kontaktní informace
134 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA
kontakt
Má Vaše dítě problémy? Potřebuje Vaše dítě speciální péči? Chcete vědět, jak je Vaše dítě připraveno na školní docházku? Hledáte pomoc při výběru vhodné školy pro Vaše dítě?   Kontaktní informace
135 Základní škola praktická a Praktická škola Karla Herforta
kontakt
Těžištěm výuky je především příprava našich dětí na běžný, každodenní život a získávání praktických a snadno využitelných dovedností, zvláště v rodině. Pořádáme i veřejná předvádění prací a odborn . . .   Kontaktní informace
136 Základní škola speciální - Klíček
kontakt
Výchova a vzdělávání žáků s mentálním a kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
137 Základní škola speciální a praktická škola Březejc, Sviny 13
kontakt
Výchova a vzdělání žáků převážně s kombinací postižení.   Kontaktní informace
138 Základní škola speciální Jihlava
kontakt
Pomocná škola pro žáky s více vadami, vzdělává žáky s těžkým mentálním i kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
139 Základní škola speciální NONA
kontakt
Základní škola speciální NONA,o.p.s. vznikla z potřeby umožnit dětem s těžším zdravotním postižením výchovu a vzdělávání. Byla otevřena 1.9. 1996 a do sítě škol MŠMT ČR byla zařazena jako škola soukro . . .   Kontaktní informace
140 Zvláštní a pomocná škola
kontakt
Výchova a vzdělávání handicapovaných dětí.   Kontaktní informace
141 Zvláštní a pomocná škola, Opava
kontakt
Poskytování základního vzdělání a služeb speciálně pedagogického centra pro mentálně a tělesně postižené děti, žáky a mládež.   Kontaktní informace
142 Zvláštní škola a Praktická škola
kontakt
Zvláštní škola a praktická škola se zřízenou třídou pro žáky s kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
143 Zvláštní škola a speciálně pedagogické centrum-Vzdělávání postižených dětí a dětí z nevýhodného sociokulturního prostředí
kontakt
Činnost organizace: - vzdělávání mentálně retardovaných žáků ve zvláštní škole - přípravný ročník pro děti ze sociokulturně nevýhodného prostředí - 1.- 9. ročník (15 tříd), 3 třídy pomocné školy s d . . .   Kontaktní informace
144 Zvláštní škola Choceň
kontakt
Zvláštní škola pro žáky mentálně postižené.   Kontaktní informace
145 Zvláštní škola internátní Olešovice
kontakt
Sociálně výchovná péče dětí z problémového prostředí, pro děti s kombinovanými vadami a mentálně retardované.   Kontaktní informace
146 Zvláštní škola Kadaň
kontakt
Zvláštní škola s výukou pro žáky s různými formami mentálního postižení a žáky, kteří jsou opakovaně neuspěšní na základních školách. Součástí péče o žáky je provoz školní družiny.   Kontaktní informace
147 Zvláštní škola Plzeň Heyrovského
kontakt
Zvláštní škola s výchovně-vzdělávacím programem cíleným na rozvoj osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. . . .   Kontaktní informace
148 Zvláštní škola Plzeň, Macháčkova
kontakt
Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené - poskytujeme diagnostiku a terapii dětem všech stupňů a typů mentálního postižení (Downům syndrom, autismus, dětská mozková obrna) a sociálně práv . . .   Kontaktní informace
149 Zvláštní škola pro žáky s více vadami s.r.o.
kontakt
Výchova a vzdělávání na zvláštní škole pro žáky s více vadami.   Kontaktní informace
150 Zvláštní škola pro žáky s více vadami s.r.o.
kontakt
Výchova a vzdělávání na zvláštní škole pro žáky s více vadami.   Kontaktní informace
151 Zvláštní škola Slezská
kontakt
Škola vzdělává jedince s lehkým až středně těžkým mentálním handicapem, kombinovanými vadami a specifickými poruchami. Vzdělávací program je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti s důrazem na praktickou . . .   Kontaktní informace
152 Zvláštní škola Stříbro Revoluční
kontakt
Speciální základní škola. Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením.   Kontaktní informace
153 Zvláštní škola, Skuteč
kontakt
Základní škola pro děti postižené řečově, smyslově, mentálně nebo tělesně.   Kontaktní informace
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt