||>Mentálně postižení>Sociální ústavy>  
 
   

 

    

Sociální ústavy ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Mentálně postižení/Sociální ústavy/  
počet nalezených záznamů: 76
1 Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ
kontakt
Komplexní sociálně zdravotní péče - asistenční služba v domácnosti, vyřizování na úřadech. Poradenství a půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek - vozíků, chodítek. Rekondiční pobyty.
\r\ . . .  
Kontaktní informace
2 Denní a Týdenní pobyt mládeže-ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením
kontakt
Denní pobyt je v provozu každý všední den od 5.30 do 16.00 h, na Týdenním pobytu klienti pobývají od pondělí do pátku a na víkendy jezdí domů. Poskytujeme komplexní péči (výchovně vzdělávací, ošetřova . . .   Kontaktní informace
3 Denní centrum Úsměv
kontakt
Provoz. ústav pro mentálně postižené klienty.   Kontaktní informace
4 Denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež
kontakt
Výchova a vzdělávání mentálně postižených dětí a mládeže. Poradenská a osobní asistence pro klienty vlastnící průkazku s ZTP/P.
Svatava Michalcová (ředitelka)Telefon: +420 602 944 396  
Kontaktní informace
5 Diagnostický ústav sociální péče, Tloskov
kontakt
Centrum pro mentálně postižené lidi.   Kontaktní informace
6 Domov "U Spasitele", středisko DM CČSH
kontakt
Činnost organizace: - zařízení pro staré občany a dospělé občany s mentálním postižením, založené Diakonií a misií Církve československé husitské. Cílem organizace je zajistit obyvatelům důstojné stá . . .   Kontaktní informace
7 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou
kontakt
Mládež a dospělí lidé s lehkým a středně těžkým stupněm mentální retardace (mobilní), přičemž dolní věková hranice je 18 let. Cílem našeho zařízení je poskytovat podporu a pomoc těmto lidem v oblaste . . .   Kontaktní informace
8 Domov pro mentálně postižené dospělé – domov Harcov
kontakt
Cílová skupina: dospělé osoby s mentálním postižením Stručná charakteristika: domov poskytuje celoroční péči dospělým s mentálním postižením a denní stacionář od 8:00 do 14:00 hod. Poskytuje také uby . . .   Kontaktní informace
9 Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice.
kontakt
Domov a týdenní stacionář v Lochovicích na okrese Beroun je příspěvkovou organizací zřízenou na základě usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy. Předmětem činnosti je komplexní péče o osoby s men . . .   Kontaktní informace
10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře
kontakt
Naším cílem je pomocí odborných psychologických, pedagogických, sociálních, lékařských znalostí a vědomostí odpovídající úrovni dosaženého rozvoje vědeckého poznání, vytvořit klientům domova, takové o . . .   Kontaktní informace
11 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci
kontakt
Domov poskytuje sociální služby osobám, které z důvodu zdravotního postižení, které omezuje jejich duševní schopnosti, mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a potřebují pomoc. . . .   Kontaktní informace
12 Horizont-penzion pro seniory,středisko Diakonie a misie Církve československé husitské
kontakt
Poslání Horizontu je poskytovat komplexní sociální péči, služby a pomoc především seniorům a dospělým občanům s mentálním i fyzickým postižením, kteří nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a pé . . .   Kontaktní informace
13 Lila Domov pro postižené děti Otnice
kontakt
Péče o děti s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením.   Kontaktní informace
14 Městský ústav sociálních služeb v Klatovech
kontakt
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci 33901 Klatovy, Újezdec čp. 14, č. tel.: 376313136, 376320369 Kontakt: Jana Javorská, sociální pracovnice, tel.: 602 317 138, e-mail: javorska@muss . . .   Kontaktní informace
15 Občanské sdružení Logo
kontakt
Klademe si za cíl pomoci v těžkých životních situacích způsobených poruchami řeči, sluchu a hlasu dětem i dospělým trpícím : narušenou plynulost řeči – např. koktavostí poruchami řeči a hybnosti . . .   Kontaktní informace
16 Občanské sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Lada
kontakt
Sociální služby pro rodiny s handycapem, okamžité řešení jejich situace. Centrum služeb (stacionář pracovní terapie, výchova vzdělávání, rehabilitace).   Kontaktní informace
17 Oblastní charita Uherský Brod
kontakt
Poskytujeme sociální služby, domácí péči pro seniory, zdravotní péči. Zaměřujeme se zejména na sociálně slabé občany, seniory, matky s dětmi v tísni, mentálně i tělesně postižené osoby.   Kontaktní informace
18 Okresní ústav sociálních služeb Opava
kontakt
Ústav sociální péče pro mentálně postižené děti a mládež.   Kontaktní informace
19 Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově
kontakt
Denní stacionář nabízí služby dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
20 Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově
kontakt
Denní stacionář nabízí služby dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
21 OÚSS - Ústav sociální péče pro mládež-Domov mentálně postižených žen
kontakt
Činnost organizace: - výchovná a ošetřovatelská činnost pro 35 žen s mentálním postižením - trvale nebo přechodně ubytovaných klientek. Orientace na pracovní a zájmové aktivity - ruční práce, tanec, . . .   Kontaktní informace
22 Pochodeň, o.s. pro pomoc ZP
kontakt
Činnost organizace: - mládež a dospělí se změněnou pracovní schopností s mentálním postižením a komplikovanými vadami (epilepsie, DMO, poruchy chování s psychickými potížemi)   Kontaktní informace
23 Úsav sociální péče Hl. M. Prahy LEONTÝN
kontakt
  Kontaktní informace
24 Úsměv, poskytování sociálních služeb
kontakt
Poskytování sociálních služeb mentálně postižené mládeži v týdenním režimu. Týdenní pobyt (pondělí od 6.00 - pátek 17.00 hodin) Ubytování Stravování Pitný režim Vzdělávací program uzpůsoben . . .   Kontaktní informace
25 ÚSP Nová Ves
kontakt
Stručná charakteristika: Zařízení vzniklo v roce 1994. Je bezbariérové. Koncepce zařízení je založena na vytváření prostředí co nejvíce se přibližujícím rodinnému. Důraz je kladen na aktivitu klientů, . . .   Kontaktní informace
26 ÚSP Praha 1-Středisko Bořivojova
kontakt
Zajišťuje péči klientům v denním provozu v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje každodenní výchovnou péči, stravování, zdravotní péči, zajišťovanou ústavním lékařem, pedagogicko-psychologické . . .   Kontaktní informace
27 Ústav pro mentálně postižené ženy
kontakt
Činnost organizace: - ústav s celoročním pobytem mentálně postižených žen   Kontaktní informace
28 Ústav sociální péče - Centrum zdravotně postižených Klíček
kontakt
Týdenní a denní stacionář pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.   Kontaktní informace
29 Ústav sociální péče Bystřice nad Úhlavou
kontakt
Naše zařízení je od 6.3.2007 domovem pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o příspěvkovou organizaci zřízenou Plzeňským krajem se sídlem Bystřice nad Úhlavou č.p. 44. Zařízení poskytu . . .   Kontaktní informace
30 Ústav sociální péče Česká Lípa, příspěvková organizace
kontakt
Činnost organizace: - účast na seminářích v sociální oblasti- práce s mládeží - využívání mikrobusu pro 9 osob   Kontaktní informace
31 Ústav sociální péče Hajnice - barevné domky
kontakt
Ústav sociální péče pro klienty s mentálním postižením.
Bc. Lenka Alešová (ředitel)Telefon: +420 499393812E-mail: alesova@usphajnice.cz  
Kontaktní informace
32 Ústav sociální péče Jinošov
kontakt
Ústav sociální péče pro občany s mentálním postižením těžšího stupně.   Kontaktní informace
33 Ústav sociální péče Jinošov
kontakt
Ústav Jinošov je samostatným ústavem pro občany s mentálním postižením těžšího stupně a vedle tohoto postižení též postižení tělesného a smyslového, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou . . .   Kontaktní informace
34 Ústav sociální péče Nalžovice
kontakt
Poskytuje komplexní péči mentálně postiženým dospělým ženám ve věku od 26 let, výjimečně i mladším.   Kontaktní informace
35 Ústav socialní péče Neratovice
kontakt
Ústav poskytuje komplexní péči mentálně postižené mládeži ve věku do 26 let, v některých případech i déle.
Bc. Romana Šounovámobil: 737 988 632  
Kontaktní informace
36 Ústav sociální péče Pístina
kontakt
Celoroční péče o mentálně postižené dívky a ženy.   Kontaktní informace
37 Ústav sociální péče Praha 1
kontakt
Na základě písemné žádosti klienta, resp. jeho zákonného zástupce a po posouzení všech dalších aspektů rozhodne ředitel ústavu o vlastním přijetí a nástupu klienta do ústavu. Předmětem činnosti je . . .   Kontaktní informace
38 Ústav sociální péče Praha 1, středisko Doubravčany
kontakt
Středisko Doubravčany je jediným stacionářem ÚSP Praha 1, který je umístěn mimo území hlavního města. Nachází se ve Středočeském kraji nedaleko měst Kolín a Kutná Hora. Nejbližším větším sídlem jsou Z . . .   Kontaktní informace
39 Ústav sociální péče Praha 1, středisko Papírenská
kontakt
Středisko Papírenská je denní stacionář pro osoby s mentálním postižením. Je umístěno ve vile se zahradou v Papírenské ulici v Praze 6 - Dejvicích. V péči je zde 12 klientů, z toho je šest žen. Věk kl . . .   Kontaktní informace
40 Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vilová
kontakt
Středisko Vilová se nachází ve vile se zahradou na Praze 10 - Strašnicích v ulici Vilová. Jedná se o denní stacionář, který zajišťuje každodenní péči o mentálně postižené klienty v době od 7 do 17 hod . . .   Kontaktní informace
41 Ústav sociální péče pro mentálně a tělesně postižené
kontakt
Ústavní sociální péče.   Kontaktní informace
42 Ústav sociální péče pro mentálně postižené
kontakt
Činnost organizace: - celoroční péče o lidi s kombinovanými vadami - mentálně postižení   Kontaktní informace
43 Ústav sociální péče pro mentálně postižené
kontakt
Péče sociální, zdravotní a rehabilitační. Péče o všechny věkové skupiny klientů (děti od 3 let po stáří). Péče formou denního, týdenního a celoročního pobytu.   Kontaktní informace
44 Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany
kontakt
Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany zahájil svoji činnost od 1.1.2003. Kapacita tohoto zařízení je 30 lůžek. Organizačně a provozně je napojen na Domov důchodců v Újezdci.   Kontaktní informace
45 Ústav sociální péče pro mentálně postižené Mája
kontakt
Zajišťujeme péči o mentálně postižené.   Kontaktní informace
46 Ústav sociální péče pro mentálně postižené Mája
kontakt
Zajišťujeme péči o mentálně postižené.   Kontaktní informace
47 Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy s celoročním pobytem Nová Horka
kontakt
Poskytujeme služby ústavní péče ženám s mentální postižením a zajišťujeme činnost zařízení pro výkon pěstounské péče.
Dostupnost lékařské péčeLékařská péče je zajištěna smluvním praktickým . . .  
Kontaktní informace
48 Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy s celoročním pobytem Nová Horka
kontakt
Poskytujeme služby ústavní péče ženám s mentální postižením a zajišťujeme činnost zařízení pro výkon pěstounské péče.   Kontaktní informace
49 Ústav sociální péče pro mentálně postižené-ÚPS pro mentálně postižené dívky a ženy
kontakt
Činnost organizace: - celoroční péče o mentálně postižení ženy - hlavní zaměření na pracovní rehabilitaci- pro tuto činnost jsou v ústavu vytvořeny podmínky, které se dále vylepšují   Kontaktní informace
50 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé občany Skřivany
kontakt
Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy a dívky.   Kontaktní informace
51 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Empatie
kontakt
Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež "Empatie" byl otevřen 1. 1. 1966 jako stacionář denního pobytu. Bylo zde umístěno 8 dětí. Postupně se kapacita stacionáře zvyšovala. 1. 4. 1978 byl o . . .   Kontaktní informace
52 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
kontakt
Celoroční ústavní sociální péče   Kontaktní informace
53 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov
kontakt
Svým klientům a dalším zájemcům nabízí tyto služby: komplexní péči o 70 klientů s těžkým a hlubokým postižením a s více vadami ve věku od tří let chráněné bydlení a komplexní služby pro 50 klient . . .   Kontaktní informace
54 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Osek
kontakt
Poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postiženou mládež (včetně přidružených kombinovaných vad) ve věku 12 - 26 roků.   Kontaktní informace
55 Ústav sociální péče pro mládež
kontakt
Ústav sociální péče pro mládež
s týdenním a denním pobytem - Tichá  
Kontaktní informace
56 Ústav sociální péče pro mládež a dospělé Skalička
kontakt
Celoroční pobyt mentálně postiženým klientkám od 3 let.   Kontaktní informace
57 Ústav sociální péče pro mládež Čtyřlístek
kontakt
Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež.
Monika Škápíková Mobil: 608 884 579Telefon: 499 897 276reditel@markousovice.cz  
Kontaktní informace
58 Ústav sociální péče pro mládež Domečky
kontakt
Poskytování sociálních služeb pro mentálně postiženou mládež, převážně ženy ve věku od tří do 26 let s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením   Kontaktní informace
59 Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením-Ústav pro mentálně postiženou mládež
kontakt
Činnost organizace: - péče o děti a mládež s kombinovanými vadami ve věku od 3 do 26 let. Klienti jsou umístěni v celoročnímu nebo týdennímu pobytu. Výchovnou činnost provádí pedagogičtí pracovníci, . . .   Kontaktní informace
60 Ústav sociální péče pro mládež Trmice
kontakt
Ústav pro mentálně postiženou mládež.   Kontaktní informace
61 Ústav sociální péče pro mládež Všebořice
kontakt
Zajištění komplexní sociální, zdravotní a výchovné péče mentálně postižené mládeže v týdenním i celoročním pobytu, pořádání Speciální hasičské olympiády.   Kontaktní informace
62 Ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením
kontakt
  Kontaktní informace
63 Ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením
kontakt
Denní a Týdenní pobyt mládeže   Kontaktní informace
64 Ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením
kontakt
Denní pobyt je v provozu každý všední den od 5.30 do 16.00 h, na Týdenním pobytu klienti pobývají od pondělí do pátku a na víkendy jezdí domů. Poskytujeme komplexní péči (výchovně vzdělávací, ošetřova . . .   Kontaktní informace
65 Ústav sociální péče Ratměřice
kontakt
Organizace je svou činností zaměřena na poskytování služeb pro sociální začlenění osob s mentální retardací nebo poruchami vývoje.
Otevírací hodiny:Pondělí nonstopÚterý nonstopStřed . . .  
Kontaktní informace
66 Ústav sociální péče Rudné u Nejdku
kontakt
Ústav pro mentálně postižené.   Kontaktní informace
67 Ústav sociální péče Šebetov
kontakt
Zařízení pro mentálně a tělesně postižené osoby.   Kontaktní informace
68 Ústav sociální péče Šebetov
kontakt
Zařízení pro mentálně a tělesně postižené ženy.   Kontaktní informace
69 Ústav sociální péče Tavíkovice
kontakt
Ústavní sociální péče.Posláním Domova u lesa v Tavíkovicích je vytvořit pro osoby s mentálním postižením, které trvale nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za domácí p . . .   Kontaktní informace
70 Ústav sociální péče Tuchořice
kontakt
Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé muže.   Kontaktní informace
71 Ústav sociální péče Tuchořice
kontakt
Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé muže.   Kontaktní informace
72 Ústav sociální péče U Bartoloměje
kontakt
Poskytuje individuální péči dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 let, o které se rodina nemůže starat, stejně jako výkon pěstounské rodinné péče pro více dětí.   Kontaktní informace
73 Ústav sociální péče Velké Opatovice
kontakt
Ústav poskytuje komplexní služby mužům s různým stupněm mentálního postižení.   Kontaktní informace
74 Ústav sociální péče Velké Opatovice
kontakt
Ústav poskytuje komplexní služby mužům s různým stupněm mentálního postižení.   Kontaktní informace
75 Ústav sociální péče-Ústav pro mentálně postižené muže a ženy
kontakt
Činnost organizace: - komplexní péče o mentálně postižené, včetně pracovní terapie dle druhu a postižení   Kontaktní informace
76 Zahrada - Ústav sociální péče Kladno
kontakt
Služby jsou poskytovány lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s omezenou schopností sebeobsluhy bez těžkého smyslového, tělesného a psychiatrického postižení. Specializace na výchovu . . .   Kontaktní informace
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt