||>Autismus>Školy>  
 
   

 

    

Školy ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Autismus/Školy/  
počet nalezených záznamů: 34
1 Autistická škola-Základní škola
kontakt
Základní škola je umístěna v městské části Brno - Černovice, pět až deset minut jízdy tramvají a trolejbusem z hlavního nádraží. Jsou také v těsné blízkosti trasy několika linek autobusů MHD Brno a au . . .   Kontaktní informace
2 Benjamin
kontakt
Služby: Denní pobyt pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Raná péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením (po-pá 7.00-1 . . .   Kontaktní informace
3 Dětské centrum
kontakt
Základní škola speciální a mateřská škola speciální.   Kontaktní informace
4 Dětský mozek - autismus
kontakt
Cílem projektu Autismus je zkvalitnění péče o děti s autismem v České republice. Projekt Autismus primárně podporuje programy a zařízení, která poskytují lidem s autismem a pervazivními vývojovými por . . .   Kontaktní informace
5 Diakonie
kontakt
  Kontaktní informace
6 Modrý klíč
kontakt
Denní a týdenní stacionář, autistické centrum, chráněné dílny, chráněné bydlení, rehabilitace, svoz dětí, kuchyň, poradenská a publikační činnost. Záměrem je umožnit osobám s mentálním postižením plno . . .   Kontaktní informace
7 Občanské sdružení AUTISTIK
kontakt
Občanské sdružení AUTISTIK   Kontaktní informace
8 Občanské sdružení AUTISTIK
kontakt
Občanské sdružení AUTISTIK   Kontaktní informace
9 Občanské sdružení Logo
kontakt
Klademe si za cíl pomoci v těžkých životních situacích způsobených poruchami řeči, sluchu a hlasu dětem i dospělým trpícím : narušenou plynulost řeči – např. koktavostí poruchami řeči a hybnosti . . .   Kontaktní informace
10 Petit o.s.
kontakt
Speciální výukové programy jsou výbornou pomůckou doplňující standardní formy výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a dětí s postižením. Většina dětí, které s nimi pracují má při řešení poznávac . . .   Kontaktní informace
11 Pomocná škola při Dětském centru, Turnov
kontakt
Organizace školy Škola s právní subjektivitou úzce spolupracující s Dětským centrem Turnov, ul.Kosmonautů 1641. Prostory školy jsou vybaveny plošinou pro bezbariérový přístup. Škola využívá všech n . . .   Kontaktní informace
12 Rooseveltova PŠ a SPC-detaš. pracoviště - Alžírská
kontakt
Třída pro děti s autismem   Kontaktní informace
13 S P E C I Á L N Í Š K O L A
kontakt
třídy zvláštní školy, pomocné školy a přípravného stupně Zápis je určen dětem s různými druhy postižení (mentální, tělesné, smyslové, autismus), dětem s více vadami Škola poskytuje zdarma komplex sl . . .   Kontaktní informace
14 Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami,Ostrava, s.r.o.
kontakt
Škola pečuje o žáky s kombinovanými vadami ostravského regionu. Zařízení navštěvuje 50 žáků ve věku plnění základní školní docházky. Péče v zařízení je ryze individuální a komplexním při plném respekt . . .   Kontaktní informace
15 Speciálně pedagogické centrum
kontakt
Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a . . .   Kontaktní informace
16 Speciální pedagogické centrum
kontakt
SPC při základní škole   Kontaktní informace
17 Speciální škola Korálek pro žáky s více vadami Kladno
kontakt
Zvláštní škola. Do školy docházejí žáci s DMO, LMD, epileptici, děti s mentální a psychosomatickou retardací, děti s tělesným postižením, s vadami zraku, sluchu a řeči, děti po těžkých úrazech, děti s . . .   Kontaktní informace
18 Speciální škola pro žáky s více vadami - dětské centum Kopřivnce
kontakt
Speciální škola pro žáky s více vadami. Zařízení sdružuje mateřskou školu, přípravný stupeň, pomocnou školu, rehabilitační třídy a třídu pro děti s autismem.   Kontaktní informace
19 Speciální školy
kontakt
Ředitel: PhDr. Josef Novotný Třída pro děti s autismem   Kontaktní informace
20 Speciální školy Černovice
kontakt
Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením a autismem. Škola zahrnuje přípravný stupeň PŠ, plně organizovanou pomocnou školu, včetně tříd s rehabilitačním programem a praktickou školu jednoletou . . .   Kontaktní informace
21 Speciální Základní a mateřská škola Teplice
kontakt
Speciálně pedagogické centrum poskytuje zejména tyto služby: depistáž evidence diagnostika terapie poradenství v oblasti speciálně-pedagogické, profesní a sociálně-právní metodická pomoc . . .   Kontaktní informace
22 Speciální základní škola Trutnov
kontakt
Speciální základní škola Trutnov   Kontaktní informace
23 Speciální základní škola, Štětí
kontakt
Organizace poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Organizace dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného ča . . .   Kontaktní informace
24 Základní škola a Mateřská škola, Kolín
kontakt
Do tříd ZŠ speciální (dříve pomocné) přichází děti, kterým jejich mentální postižení neumožňuje docházet na základní nebo praktickou školu. Hlavním naším cílem je vést děti k co nejvyšší samostatnosti . . .   Kontaktní informace
25 Základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o.
kontakt
Základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o.   Kontaktní informace
26 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
kontakt
Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem s kombinovaným postižením vzdělávání a další služby v rámci komplexní péče s cílem usnadnit jim integraci do společnosti. . . .   Kontaktní informace
27 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ LUŽINY SE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝM CENTREM
kontakt
Do základní školy praktické jsou vřazováni žáci, kteří nejsou schopni zvládnout požadavky klasické základní školy, a to žáci z různým stupněm mentálního postižení, s kombinovaným postižením (nejčastě . . .   Kontaktní informace
28 Základní škola při zdravotnickém zařízení, Karviná - Lázně Darkov
kontakt
Základní škola v rámci komplexní rehabilitační péče vzdělává a vychovává děti a žáky nemocné a zdravotně postižené. Pedagogičtí pracovníci spolupracují se zdravotnickým personálem a volí postupy, kter . . .   Kontaktní informace
29 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
kontakt
Základní škola speciální v Praze 6 se nachází ve velmi pěkném prostředí starého Bubenče v blízkosti Stromovky. Založena byla v roce 1982 s cílem vzdělávat žáky s mentálním postižením ( tehdy jako j . . .   Kontaktní informace
30 Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín
kontakt
Speciální škola Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) Radost Merklín u Přeštic, Plzeň-jih. To je oficiální název školy, která vznikla 1.1. 2004 vyčleněním ze střediska „Diakonie ČCE“ – stře . . .   Kontaktní informace
31 Základní škola speciální Lanškroun
kontakt
Základní škola speciální Lanškroun Pomocná škola v Lanškrouně byla založenav roce 1995. Od roku 1993 sídlí na Olbrachtově ulici v budově bývalé mateřské školky. Ve škole se vzdělává 25 dětí se stře . . .   Kontaktní informace
32 Základní škola Zahrádka
kontakt
Ředitel: Mgr.Marcela Koucunová Třída pro děti s autismem   Kontaktní informace
33 ZŠ Jungmannova
kontakt
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace je základní školou praktickou, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola vzdělává kolem 140 žáků ve třinácti třídá . . .   Kontaktní informace
34 Zvláštní škola Plzeň, Macháčkova
kontakt
Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené - poskytujeme diagnostiku a terapii dětem všech stupňů a typů mentálního postižení (Downům syndrom, autismus, dětská mozková obrna) a sociálně práv . . .   Kontaktní informace
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt