||>Tělesně postižení>Vzdělání>  
 
   

 

    

Vzdělání ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Tělesně postižení/Vzdělání/  
počet nalezených záznamů: 45
1  Spolek TREND VOZÍČKÁŘU
kontakt
Vzdělávací kurzy V rámci projektů financovaných z fondů Evropské unie jsou v nových prostorech organizace realizovány vzdělávací kurzy pro osoby se zdravotním postižením. Školení se účastní nejen u . . .   Kontaktní informace
2 APA VČAS
kontakt
Zajišťování vzdělání a integrace zdravotně postižených osob.   Kontaktní informace
3 ASISTENCE O. S. PŘI JEDLIČKOVĚ ÚSTAVU A ŠKOLÁCH V PRAZE
kontakt
  Kontaktní informace
4 Centrum pro zdravotně postižené - Srdíčko
kontakt
Komplexní péče v oblasti zdravotně ošetřovatelské, rehabilitační, výchovné a sociální, a to formou klinické a ambulantní péče a poradenské činnosti pro zdravotně postižené děti a mládež. Z . . .   Kontaktní informace
5 Církevní základní škola a mateřská škola
kontakt
CO NABÍZÍME ? Výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako jediná škola na Krnovsku nabízíme možnost vzdělávání také žákům s těžkým postižením v kombinaci s rehabilitač . . .   Kontaktní informace
6 Denní stacionář Náruč-
kontakt
Denní stacionář Náruč poskytuje odbornou péči, vzdělání a přátelské prostředí dětem od šesti do dvaceti let. Kombinované postižení nedovoluje našim klientům navštěvovat běžný typ škol ani zájmové k . . .   Kontaktní informace
7 Denní stacionář Náruč-
kontakt
Denní stacionář Náruč poskytuje odbornou péči, vzdělání a přátelské prostředí dětem od šesti do dvaceti let. Kombinované postižení nedovoluje našim klientům navštěvovat běžný typ škol ani zájmové k . . .   Kontaktní informace
8 Dětské integrační centrum a MŠ, s.r.o.
kontakt
Informace o SAOP SAOP - Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených je volným sdružením všech, kteří mají zájem a usilují o zlepšení podmínek života zdravotně postižených, zejmé . . .   Kontaktní informace
9 FORMIKA,o.s.
kontakt
Kdo může využívat služeb podporovaného zaměstnávání? Služeb podporovaného zaměstnávání můžete využít, pokud: Chcete získat a udržet si práci na běžném pracovišti, tedy mezi lidmi bez postižení, na . . .   Kontaktní informace
10 HANDICAP LYCEUM
kontakt
? nadstavbové kurzy ? jazykové kurzy ? výcvik POSLÁNÍ : poskytovat vzdělávací, poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis osobám s handicapem, jejich asistentům a organizacím. . . .   Kontaktní informace
11 Kontakt bB
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
12 Letohrádek Vendula-DENNÍ STACIONÁŘ
kontakt
Cílem je zapojit jakkoliv handicapované klienty do běžného života a v maximální možné míře je naučit soběstačnosti, samostatnosti, sebeobsluze a pracovním návykům pravidelným zapojením do tvůrčích č . . .   Kontaktní informace
13 Modrý klíč
kontakt
Výchovné a vzdělávací programy rehabilitační péče zájmové a volnočasové aktivity pracovní uplatnění chráněné bydlení poradenství   Kontaktní informace
14 OBCHODNÍ AKADEMIE, OBCHODNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
kontakt
  Kontaktní informace
15 Odborné učiliště pro žáky s více vadami
kontakt
OU bylo založeno roku 1992. Je určeno pro děti se zdravotním postižením, u kterých se kromě snížených intelektových schopností projevila i zdravotní vada. Uchazeči jsou přijímáni na základě individuál . . .   Kontaktní informace
16 ParaCENTRUM Fenix - Občanské sdružení
kontakt
REKONDIČNÍ OBLAST Pravidelná pondělní a středeční rehabilitační odpoledne s fyzioterapeutem - klasická rehabilitace, protažení, masážní techniky Individuální rekondiční cvičení – přístroj MotoMED, ma . . .   Kontaktní informace
17 Pomocná škola při Dětském centru, Turnov
kontakt
Organizace školy Škola s právní subjektivitou úzce spolupracující s Dětským centrem Turnov, ul.Kosmonautů 1641. Prostory školy jsou vybaveny plošinou pro bezbariérový přístup. Škola využívá všech n . . .   Kontaktní informace
18 PRAKTICKÁ ŠKOLA CHOTĚŠICE, O. P. S.
kontakt
Speciální domov mládeže Speciální domov mládeže Chotěšice je jedním ze zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky. Z iniciativy rodičů vznikla v rámci tohoto sdružení zařízení, . . .   Kontaktní informace
19 ŘEMESLNÁ ŠKOLA ODĚVNÍ
kontakt
Ve škole se mohou učit žáci s lehkými specifickými poruchami učení a chování, s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, kteří jsou na ZŠ z nejrůznějších důvodů spíše neúspěšní a není předpoklad, že . . .   Kontaktní informace
20 S P E C I Á L N Í Š K O L A
kontakt
třídy zvláštní školy, pomocné školy a přípravného stupně Zápis je určen dětem s různými druhy postižení (mentální, tělesné, smyslové, autismus), dětem s více vadami Škola poskytuje zdarma komplex sl . . .   Kontaktní informace
21 Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska-Smíšená organizace Železný Brod
kontakt
Činnost organizace: - tématické akce se zaměřením na zlepšení zdravotního stavu postižených a starších občanů ve vzdělávacích kurzech a klubech - výlety a ozdravné pobyty členů - výběr zaměstnání p . . .   Kontaktní informace
22 SPC pro žáky s tělesným postižením
kontakt
  Kontaktní informace
23 SPC pro žáky s tělesným postižením
kontakt
  Kontaktní informace
24 Speciální mateřská škola pro děti s kombinací postižení Svitavy
kontakt
Pro děti s vadami zraku, sluchu, komunikace, tělesně i mentálně postižené. Školu mohou navštěvovat i zdravé děti. Zajištěna je logopedická péče, rehabilitační cvičení, canisterapie a podpůrné terapie. . . .   Kontaktní informace
25 Speciální mateřská škola pro děti s kombinací postižení Svitavy
kontakt
Pro děti s vadami zraku, sluchu, komunikace, tělesně i mentálně postižené. Školu mohou navštěvovat i zdravé děti. Zajištěna je logopedická péče, rehabilitační cvičení, canisterapie a podpů . . .   Kontaktní informace
26 Speciální škola Korálek pro žáky s více vadami Kladno
kontakt
Zvláštní škola. Do školy docházejí žáci s DMO, LMD, epileptici, děti s mentální a psychosomatickou retardací, děti s tělesným postižením, s vadami zraku, sluchu a řeči, děti po těžkých úrazech, děti s . . .   Kontaktní informace
27 Speciální škola pro žáky s více vadami Blansko
kontakt
Škola nabízí komplexní péči o těžce zdravotně postižené děti s kombinací vad, výchovně vzdělávací činnost včetně družiny nebo internátu. Organizuje letní prázdninové psychorehabilitační pobyt . . .   Kontaktní informace
28 Speciální škola Prostějov o.p.s.
kontakt
Škola zabezpečuje výchovně - vzdělávací činnosti a aktivity pro děti s více vadami od dvou let do ukončení povinné školní docházky.   Kontaktní informace
29 Speciální škola SVÍTÁNÍ
kontakt
Dočasná adresa (platí po dobu přestavby školy):
Speciální škola SVÍTÁNÍ, o. p. s., Gorkého 867, Pardubice (budova ZŠ Gorkého), 530 02Kontaktní osoby:Jana Hanzlíková - zájemci o . . .  
Kontaktní informace
30 Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc
kontakt
Výchova a vzdělání žáků převážně s kombinací postižení.   Kontaktní informace
31 Speciální Základní a mateřská škola Teplice
kontakt
Speciálně pedagogické centrum poskytuje zejména tyto služby: depistáž evidence diagnostika terapie poradenství v oblasti speciálně-pedagogické, profesní a sociálně-právní metodická pomoc . . .   Kontaktní informace
32 Speciální základní škola, Štětí
kontakt
Organizace poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem. Organizace dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného ča . . .   Kontaktní informace
33 SRDCE při ZvŠ a PŠ
kontakt
  Kontaktní informace
34 SRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ
kontakt
  Kontaktní informace
35 SŠ pro žáky s více vadami
kontakt
  Kontaktní informace
36 Stéblo
kontakt
Občanské sdružení Stéblo bylo založeno v září roku 2004. Jde o neziskovou organizaci jejímž cílem je pracovat na rovnocenném uplatnění zdravotně postižených občanů v praktickém životě a celkově zlepš . . .   Kontaktní informace
37 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené
kontakt
Název oboru Forma studia Délka studia Brašnář P 3 roky Brašnářské, sedlářské práce P 3 roky Elektrotechnické, strojně montážní práce P 3 roky G-všeobecné, 4leté P 4 rok . . .   Kontaktní informace
38 Svobodná speciální škola Jana Ámose Komenského
kontakt
Svobodná speciální škola J. A. Komenského (SSŠ JAK) je dvanáctiletá waldorfská škola usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě anthroposofického pohledu na člověka s cílem připravit po . . .   Kontaktní informace
39 Unikátní projekty o.s.
kontakt
Činnost organizace: - vybudování výtvarného centra pro pobyt postižených i zdravých dětí - (zaměření na malbu, kresbu, keramiku, fotografování, tkaní, …) ale také poznávání Jizerských hor a okolí. Za . . .   Kontaktní informace
40 Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna sdružení
kontakt
Škola pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, s různým typem a stupněm mentálního, tělesného či smyslového postižení, popř. s kombinací vad.   Kontaktní informace
41 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
kontakt
Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem s kombinovaným postižením vzdělávání a další služby v rámci komplexní péče s cílem usnadnit jim integraci do společnosti. . . .   Kontaktní informace
42 Základní škola Jarov
kontakt
Základní škola nabízející tři programy výuky: tradiční škola, obecná škola a specializované třídy pro žáky s problémy v učení a chování. Do tříd jsou integrováni i žáci tělesně a smyslově . . .   Kontaktní informace
43 Zvláštní a pomocná škola, Opava
kontakt
Poskytování základního vzdělání a služeb speciálně pedagogického centra pro mentálně a tělesně postižené děti, žáky a mládež.   Kontaktní informace
44 Zvláštní škola a speciálně pedagogické centrum-Vzdělávání postižených dětí a dětí z nevýhodného sociokulturního prostředí
kontakt
Činnost organizace: - vzdělávání mentálně retardovaných žáků ve zvláštní škole - přípravný ročník pro děti ze sociokulturně nevýhodného prostředí - 1.- 9. ročník (15 tříd), 3 třídy pomocné školy s d . . .   Kontaktní informace
45 Zvláštní škola, Skuteč
kontakt
Základní škola pro děti postižené řečově, smyslově, mentálně nebo tělesně.   Kontaktní informace
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt