||>Tělesně postižení>Humanitární organizace>  
 
   

 

    

Humanitární organizace ()

prohledávat pole:  název    popis    adresa       řadit dle:
ve vybrané kategorii   /Tělesně postižení/Humanitární organizace/  
počet nalezených záznamů: 45
1 APA VČAS
kontakt
Zajišťování vzdělání a integrace zdravotně postižených osob.   Kontaktní informace
2 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Naděje
kontakt
Klub je neziskovou organizací sdružující děti a rodiče zdravotně postižených dětí předškolního a školního věku s diagnozou tělesného či mentálního postižení. Členy našeho klubu jsou rodiny z . . .   Kontaktní informace
3 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, KIM - klub invalidní mládeže
kontakt
Sdružení mladých lidí - postižených i zdravých - s nejnižší věkovou hranicí 16 let, které sbližuje zdravotně postiženou mládež s jejími zdravými vrstevníky a pomáhá handicapovaným mladým l . . .   Kontaktní informace
4 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub č. 70
kontakt
Práce s rodiči a dětmi se zdravotním postižením a to formou pořádání pobytových akcí (Letní tábory a psychorehabilitační pobyty rodičovských skupin) a celoročního plavání rodičů a dětí se . . .   Kontaktní informace
5 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Paprsek
kontakt
Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodičů.   Kontaktní informace
6 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Stonožka Ostrava
kontakt
Občanské sdružení, které sdružuje rodiče a odborníky pečující o děti se zdravotními problémy, jejich přátele a další lidi, kteří se snaží jak po odborné stránce, tak formou volnočasových akti . . .   Kontaktní informace
7 Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ
kontakt
Komplexní sociálně zdravotní péče - asistenční služba v domácnosti, vyřizování na úřadech. Poradenství a půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek - vozíků, chodítek. Rekondiční po . . .   Kontaktní informace
8 Centrum pracovně kulturní a sociální péče zdravotně postižených občanů města Havířov - Paksop
kontakt
Sdružení svou činnost zaměřuje na celkový rozvoj člověka se zvláštním zaměřením na zdravotně postižené občany. Podporuje a vytváří možnosti pracovního zapojení pro zdravotně handicapované obč . . .   Kontaktní informace
9 Centrum pro zdravotně postižené Jihomoravského kraje
kontakt
Informace pro zdravotně postižené občany   Kontaktní informace
10 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
kontakt
Bezplatná poradna pro zdravotně postižené, půjčovna kompenzačních pomůcek, bezbariérová PC učebna, odborné konzultace bezbariérového bydlení.
Otevírací hodiny:Pondělí 9:00 - 12: . . .  
Kontaktní informace
11 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
kontakt
Sociálně - právní poradenství pro zdravotně postižené. Pomoc zdravotně postiženým. Působnost po celém Středočeském kraji prostřednictvím detašovaných pracovišť.   Kontaktní informace
12 Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
kontakt
Profesionální sociální služby pro klienty s různými druhy a stupni zdravotního postižení, případná pomoc v obtížné sociální situaci.   Kontaktní informace
13 Čtyřlístek - sdružení rodin s handicapovanými dětmi
kontakt
Cílem neší činnosti je organizace společných akcí a setkávání pro děti, rodiče a další přátele, pomoc v realizaci komplexní integrace do běžného života, informovanost pro veřejnost, styk s od . . .   Kontaktní informace
14 Denní centrum Barevný svět
kontakt
Zařízení poskytuje denní péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením starším patnácti let. Hlavním cílem je integrace mentálně postižených do společnosti.   Kontaktní informace
15 Domeček-středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské
kontakt
Integrace formou ergoterapie. Zlepšení celkového stavu klientů. Zdokonalení v samostatnosti. Příprava na období, kdy nebude možná péče rodičů.   Kontaktní informace
16 Jitro
kontakt
Občanské sdružení Jitro nabízí služby pro zdravotně postižené. Nabízí řadu kroužků, akcí, tábor, a dalších aktivit.   Kontaktní informace
17 Klub Zvonek - sdružení zdravotně postižených
kontakt
Sdružení zdravotně postižených.   Kontaktní informace
18 Kontakt bB (pobočka Jindřichův Hradec)
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
19 Kontakt bB (pobočka Ostrava-město)
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
20 Kontakt bB (pobočka Trutnov)
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
21 Kontakt bB (pobočka Benešov)
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
22 Kontakt bB (pobočka Brno-město)
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
23 Kontakt bB (pobočka České Budějovice)
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
24 Kontakt bB (pobočka Karlovy Vary)
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
25 Kontakt bB
kontakt
Občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér.   Kontaktní informace
26 Okresní výbor Sdružení postižených v ČR
kontakt
Sdružení zdravotně postižených.   Kontaktní informace
27 Okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR
kontakt
Sociálně-právní poradenství pro zdravotně postižené a informace o činnosti organizačních složek Sdružení zdravotně postižených.   Kontaktní informace
28 Orfeus
kontakt
Nabízí pro zdravotně postižené osobní asistenci, dopravu, sociálně právní poradenství, ozdravné pobyty.
Otevírací hodiny:Pondělí 8:00 - 16:00 Úterý 8:00 - 16:00 Středa 8:00 . . .  
Kontaktní informace
29 Reditus, o.p.s.
kontakt
Nabízí osobní asistenci pro handicapované občany v domácím prostředí, pro děti ve školách a jiných zařízeních. Poskytuje sociální rehabilitace, podporu sebeobsluhy, psychohygienu, zajištěn . . .   Kontaktní informace
30 Regionální organizace zdravotně postižených Liberec Sever
kontakt
Nezisková organizace pro pomoc zdravotně postiženým.   Kontaktní informace
31 Rytmus
kontakt
Podpora integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do systému běžných škol. Rozvoj pracovních dovedností v rámci projektu Podporované zaměstnávání, který systémově řeší problemat . . .   Kontaktní informace
32 Sdružení občanů Exodus
kontakt
Nabízíme služby zdravotně postiženým. Provozujeme chráněné a terapeutické dílny, organizujeme rekvalifikační kurzy, resocializační pobyty a rehabilitace.
Otevírací hodiny:Pondělí 6 . . .  
Kontaktní informace
33 Sdružení Sue Ryder
kontakt
Organizace se stará o nemocné s roztroušenou sklerózou, o onkologické pacienty, o staré a dlouhodobě nemocné, o opuštěné a umírající či HIV pozitivní. Soustřeďují svoji péči na handicapova . . .   Kontaktní informace
34 Sdružení zdravotně postižených v ČR okresní výbor
kontakt
Sdružení zdravotně postižených.   Kontaktní informace
35 Sdružení zdravotně postižených Beroun
kontakt
Sdružení zdravotně postižených.   Kontaktní informace
36 Sociální agentura
kontakt
Poskytování poradenství, vzdělávání a asistence. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro lidi se sníženou pracovní schopností.   Kontaktní informace
37 SPID handicap, o.p.s.
kontakt
Obecně prospěšná společnost se orientuje na poskytování sociálních služeb pro pohybově handicapované občany.
Otevírací hodiny:Pondělí 8:00 - 16:30 Úterý 8:00 - 16:30 Středa . . .  
Kontaktní informace
38 Spokojený domov
kontakt
Provádíme aktivity v oblasti sociálních služeb pro seniory a ostatní vážně nemocné, pro handicapované osoby všech věkových kategorií, pro pečující rodiny nebo jednotlivce ve spolupráci s obec . . .   Kontaktní informace
39 Společenství Androméda
kontakt
Občanské sdružení podporuje převážně zájmy zdravotně postižených a starých lidí.   Kontaktní informace
40 Společenství zdravotně postižených
kontakt
Sdružení je dobrovolnou svépomocnou organizací zdravotně postižených Nové Paky a okolí. Organizuje rekondiční a rekreační pobyty, zájezdy do divadel i po památkách, právní poradna, půjčovna . . .   Kontaktní informace
41 Společnost Syndromů Chromosomální Instability-SCI
kontakt
Společnost je svépomocným sdružením pro osoby postižené syndromy chromosomální instability a pro jejich rodiny. Informace o chorobách, o činnosti sdružení a členství.   Kontaktní informace
42 Stacionář
kontakt
Zařízení poskytuje služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením - týdenní stacionář.   Kontaktní informace
43 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - Krajský výbor Středočeský kraj
kontakt
Občanské sdružení se 60 000 členy trvale postižených závažnými civilizačními chorobami. SPCCH v ČR rozvíjí léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dospělých i dětí v 83 regi . . .   Kontaktní informace
44 Svaz tělesně postižených v České republice
kontakt
Nabídka služeb svazu - dětské tábory, půjčovna kompenzačních pomůcek, doprava, půjčky.   Kontaktní informace
45 Ty a já
kontakt
Sdružení na podporu handicapovaných spoluobčanů.   Kontaktní informace
 
Aktuality:
 
Žádné nové aktuality!
 
Aktivní diskuse:
 
 
Pozvánky:
 
V blízké době není v plánu žádná akce!
 
Výroční zprávy:
 
Procesní audit

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 
Registrace firem:
 
Informace o registraci, pravidlech zviditelnění a umístění loga firmy. zde
 
Sponzoři:
 

Zde může být Vaše reklama! kontakt